Andres – ung och utan hopp

512

”Jag orkade inte leva ett liv i tomhet. Mina föräldrars förvandling och mitt nyfödda barn fick mig inse att det finns ett annat liv.”
Från https://hittagud.se