Jesus i Nya Testamentet

8454

INTRODUKTION
De första kristna var övertygande om vem det var de hade mött; Det var Messias, Gud son. I Evangelierna, apostlarnas berättelse, Paulus och andras brev förklarar man hur Jesus genom det han gjorde och sa, tydligt visade vem han var. Johannes skriver att han tecknade ner många under som Jesus gjorde ”för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro skall ha liv i hans namn” (Joh 20:30-31).

Efterföljarna till Jesus hade blivit vittnen och fått ett uppdrag att berätta för alla folk på jorden om Jesus. Så här skriver Petrus: ”Det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på när jag för er förkunnade vår herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät. Ty han mottog ära och härlighet från Gud, sin fader, när en röst kom till honom ur denna majestätiska härlighet: ’Detta är min älskade son, honom har jag utvalt’” (2 Pet 1:16-17).

- Erbjudande från Jesus.se! -

JESUS TALAR OM VEM HAN ÄR

Syndfri:
“Och Jesus sade: ’När ni har upphöjt Människosonen skall ni förstå att jag är den jag är och att jag inte gör något av mig själv utan talar så som Fadern har lärt mig. Och han som har sänt mig är med mig. Han lämnar mig inte ensam, eftersom jag alltid gör det som behagar honom.’ När han sade detta kom många till tro på honom” (Joh 8:28-29).

“Kan någon av er bevisa att jag har syndat? Om jag talar sanning, varför tror ni mig då inte? Den som har Gud till fader, han lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte, därför att ni inte har Gud till fader” (Joh 8:46-47).

Vägen till Fadern:
“Jesus svarade: ’Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig’” (Joh 14:6)

“Allt har min fader anförtrott åt mig. Och ingen känner Sonen, utom Fadern, och ingen känner Fadern, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för” (Matt 11:27).

Evig:
“Förhärliga nu mig hos dig, fader, med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till” (Joh 17:5).

Makt att hela och förlåta synder:

“En dag höll han på att undervisa, och där satt fariseer och laglärare, som hade kommit från varenda by i Galileen och Judeen och från Jerusalem. Och han hade Herrens kraft så att han kunde bota. Då kom det några bärande på en bår med en man som var förlamad, och de försökte komma in med honom och sätta ner honom framför Jesus. Då de inte kunde ta sig in med honom i trängseln gick de upp på taket, tog bort teglet och firade ner honom på hans bår mitt framför Jesus. När han såg deras tro sade han: ’Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder.’ Då tänkte de skriftlärda och fariseerna: ’Vad är det för en hädare! Vem kan förlåta synder utom Gud?’ Men Jesus förstod vad de hade för tankar och sade till dem: ’Vad är det ni tänker i era hjärtan? Vilket är lättast, att säga: Du har fått förlåtelse för dina synder, eller att säga: Stig upp och gå? Men för att ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder, säger jag dig’ – och nu talade han till den lame – ’stig upp, ta din bår och gå hem.’ Genast reste han sig, mitt för ögonen på dem, tog båren han hade legat på och gick hem, allt medan han prisade Gud. Alla slogs av häpnad och prisade Gud, och de fylldes av fruktan och sade: ’Det är otroligt, det vi har sett i dag.’” (Luk 5:17-26).

Kung av himmelskt rike:
“När det blev dag samlades folkets äldste, både överstepräster och skriftlärda. Han fördes in till rådet och de frågade: ’Är du Messias, så säg oss det.’ Han svarade: ’Om jag säger det kommer ni inte att tro det, och om jag börjar fråga kommer ni inte att svara. Men härefter skall Människosonen sitta på den gudomliga maktens högra sida.’ Då sade de allesammans: ’Du är alltså Guds son?’ Han svarade: ’Ni själva säger att jag är det.’ Då sade de: ’Behöver vi fler vittnesmål? Vi har ju hört det ur hans egen mun’” (Luk 22:66-71).

“Jesus svarade: ’Mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av annat slag.’ Pilatus frågade: ’Du är alltså kung?’ Jesus svarade: ’Du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak: att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst’” (Joh 18:36-37)

Makt över döden:
“’Ty detta är min faders vilja: att alla som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv. Och jag skall låta dem uppstå på den sista dagen.’” (Joh 6:40).

Uppståndelsen och livet:
“Marta svarade: ’Jag vet att han skall uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen.’ Då sade Jesus till henne: ’Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?’ Hon svarade: ’Ja, herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen’” (Joh 11:24-27).