Jesu Kristi liv

26450

Genom evangelierna kan vi följa Jesus liv i en kronologisk ordning, från Kristi födelse, till hans död, uppståndelse och himmelsfärd:

En jungfru – Maria, som är trolovad med Josef – får besök av ängeln Gabriel. Han berättar för henne att hon genom den Helige Anden ska bli med barn och föda en pojke som ska kallas ”den Högstes son”.

- Erbjudande från Jesus.se! -

Jesus föds i Betlehem cirka år 7 f.Kr. till 4 f.Kr, i samband med den första skattskrivningen av de romerska provinserna Syrien och Judeen, under Quirinius. (På grund av en felberäkning ställdes år 0 till Kristi födelse utan att helt överensstämma med den exakta tidpunkten.)

Stjärntydarna kommer från öster och hyllar det nya barnet. Kung Herodes försöker döda det, och befaller att alla barn under 2 år i trakten ska mördas. Maria och Josef flyr till Egypten och återvänder när faran är över.

Jesus växer upp i Nasaret och lär sig Josefs yrke som snickare (eller timmerman).

Vid 12-årsåldern för Jesus samtal med de lärde i Templet.

Vid 30 till 34-årsåldern börjar Jesus predika. Han döps av profeten Johannes som kallas Johannes Döparen, och himlen öppnar sig, den Helige Anden sänker sig ner över Jesus som en duva ”Och en röst hördes från himlen: ’Du är min älskade son, du är min utvalde’” (Mark 1:11).

Efter dopet drivs han av Anden ut i öknen i fyrtio dagar och frestas av Satan att göra under mot Guds vilja.

När Johannes har blivit fängslad samlar Jesus 12 lärjungar kring sig i Galileen, på den västra stranden av Genesarets sjö. Han predikar, helar människor som är sjuka, driver ut demoner och gör många andra under.

Markus skriver i sitt evangelium: ”När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: ’Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet’” (Mark 1:14-15).

Efter cirka 2,5 års verksamhet rider Jesus in i Jerusalem på en Åsna och folket välkomnar honom som Davids son, Messias.

Jesu död på korset, uppståndelsen från det döda och hans himmelsfärd beräknas ha skett år 30-33 e.Kr. Jesus är då cirka 37 år.

Under Jesu sista måltid med sina lärjungar tvättar han deras fötter som en tjänare. Han delar brödet och vinet och uppmanar lärjungarna att göra detsamma senare till minne av honom.

Jesus ber i örtagården Getsemane till Fadern för att få slippa sitt lidande men accepterar att Guds vilja ska ske. Jesus grips och förhörs av Stora rådet. Han överlämnas till Pontius Pilatus och döms till gissling och korsfästelse.

Jesus korsfäst mellan två brottslingar. Efter Jesu död lägger man hans kropp i en grav. En tung sten placeras framför öppningen.

På morgonen, den tredje dagen, den första dagen i veckan efter sabbaten kommer några kvinnor till graven. Stenen är bortvältrad och graven är tom. Jesus visar sig levande.

Efter sin uppståndelse kommer Jesus till sina lärjungar. Efter 40 dagar samlar han dem på Olivberget.: ”Han tog dem med sig ut ur staden bort mot Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen. De föll ner och hyllade honom och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje” (Luk 24:50-54).