Jesu Kristi liv

Genom evangelierna kan vi följa Jesus liv i en kronologisk ordning, från Kristi födelse, till hans död, uppståndelse och himmelsfärd:

Jesus i Nya Testamentet

INTRODUKTION
De första kristna var övertygande om vem det var de hade mött; Det var Messias, Gud son. I Evangelierna, apostlarnas berättelse, Paulus och andras brev förklarar man hur Jesus genom det han gjorde och sa, tydligt visade vem han var. Johannes skriver att han tecknade ner många under som Jesus gjorde ”för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro skall ha liv i hans namn” (Joh 20:30-31).

Jesus i Gamla Testamentet

INTRODUKTION
Gamla Testamentet är den första delen i den kristna bibeln och brukar förkortas GT. Detta är judendomens heliga skriftsamling och den består av tre huvuddelar: Lagen, Profeterna och Skrifterna (vilket på hebreiska förkortas med ordet Tanach). Den kristna bibeln har samma böcker men i en annan ordning: från historiska böcker (1 Mosebok och framåt), poetiska böcker (Job och framåt) till det man kallar profetböckerna (Jesaja och fram till GT:s sista bok Malaki).

Jesus i historiska dokument

”Jesus från Nasaret” anser flertalet vetenskapsmän existerade som en historisk person. I dessa källor är han en vis lärare som gjorde förunderliga gärningar. Bland annat två icke-kristna historiker från det första och andra århundradet, Josefus och Tacitus, skrev om Jesus – hur han blivit dömd till döden och hur det uppstod många efterföljare som var övertygande om sin tro – att Jesus var Messias:

Kristen trosbekännelse

Den tidiga kyrkan utformade en bekännelse för sin övertygelse och tro på Jesus som världens Frälsare, Messias och Guds son. Den utgår från apostlarnas tro, bland annat Paulus som i sitt brev till romarna, författat på 60-talet skrev att ”om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad” (Rom 10:9). En mer utförlig trosbekännelse som används sedan 381 av kyrkor i både väst och öst är den nicenska trosbekännelsen. Den kallas också CREDO efter de latinska orden för ”jag tror”.