Sara är fri från cancer

2044

– Vi har verkligen fått se kraften i varje enskild människas bön, säger Sara Ask som under tio år levde med en dödlig sjukdom och gick igenom många tuffa behandlingar. Trots att det såg mörkt ut, höll Sara fast vid sin tro att hon skulle bli frisk. Nu lever hon ett aktivt liv med sin man Markus och deras dotter på två år.
Under tio år plågades Sara av cancer i lymfkörtlarna, Hodgkins sjukdom. Obehandlad är det en dödlig sjukdom, men med nuvarande behandlingsmetoder blir de flesta helt återställda.
– Jag var 18 år, när jag drabbades av sjukdomen, och hade då varit frälst endast några månader. Sjukdomsförloppet pendlade ofta mellan hopp och missräkning, förklarar Sara.

– Många bad regelbundet för mig och jag tror att det var orsaken till att jag mitt i alla påfrestningar hade en fast förvissning om att jag skulle bli fullständigt fri från cancern, fortsätter hon. Det var en lång resa, och Sara blev successivt allt sämre. Läkarna var tvungna att pröva sig fram och till slut var en benmärgstransplantation den enda möjlighet som återstod.

- Erbjudande från Jesus.se! -

– Jag hade förmånen att vårdas på Akademiska sjukhuset i Uppsala, där landets främsta experter på sjukdomen finns. Eftersom jag haft så många återfall, fick jag 2011 erbjudande om att som den första i Norden få testa en helt ny medicin. Endast 16 personer i hela världen hade testat medicinen då. Medicineringen skulle förbereda kroppen för den nödvändiga benmärgstransplantationen.

Tysk benmärgsdonator
När läkaren frågade om Sara ville ta den chansen tog hon sig tid att fundera och be över saken.
– Jag hade en fast förvissning att jag skulle bli helt frisk och därför var jag aldrig orolig, trots all turbulens. Idag förstår jag inte hur jag kunde vara så lugn, och kan inte tolka det på annat sätt än att Gud på ett speciellt sätt gav mig trons gåva under denna påfrestande period.
Efter bön bestämde sig Sara för att testa den nya medicinen. Behandlingarna inleddes och Saras kropp svarade positivt. Sökandet efter en benmärgsdonator satte igång i internationella databaser. Två tänkbara matchningar hittades, av vilka Jörg, en tysk journalist och troende katolik, visade sig vara bäst lämpad.
–När han blev kontaktad var han i Nepal och gjorde reportage, men tog sig snabbt till sjukhus, där han kunde lämna den livsviktiga benmärgsvätskan. Eftersom han hade en annan blodgrupp än jag var jag tvungen att byta blodgrupp också, förklarar Sara, och tillägger att hon och Jörg fortfarande har kontakt.

Bönekedja och vändning
Hela kroppens försvarssystem slogs ut, för att transplantationen skulle fungera. Syftet var att den nya benmärgen skulle ta över i kroppen, men i början gick det mycket långsamt. Då organiserade fästmannen Markus en bönekedja. Över hela landet sändes intensiva böner upp för en förändring.
– Efter några dagar vände det drastiskt och den livshotande krisen var övervunnen. Ett mirakel. Efter tio års sjukdom, som hade kostat mig så mycket lidande och kraft och begränsat mig på så många områden, var cancern besegrad, säger Sara tacksamt.
– Överläkaren var påtagligt rörd, när han efter den lyckade transplantationen, sa till mig ”att få se dig bli frisk igen, är det största jag upplevt i min läkarkarriär.”
Transplantationen genomfördes 2012 och de närmast följande åren innebar en stadigt fortgående process tillbaka till livet. Alla behandlingar Sara genomgått under tio av de normalt sett bästa åren i livet hade förstås krävt sitt pris. Men nu var cancern besegrad och läget stabiliserades successivt. Sara berättar att hon kräver mer sömn än de flesta jämnåriga och att lungkapaciteten är nedsatt, men i övrigt lever hon ett normalt liv.

För dem samman
De svårigheter som Markus och Sara gått igenom i dödens gränsland, har svetsat dem samman. Sara glömmer aldrig att Markus valde henne för den hon är, trots alla dystra prognoser.
– Ja, det var ingen ytlig förälskelse. Vi var båda övertygade om att Gud alltid är med oss, och jag tänkte att nu när jag blivit förälskad i Markus så vore det väl konstigt om jag skulle dö ifrån honom.

2012 gifte de sig och då hade Markus just tillfrisknat efter en ovanligt långdragen körtelfeber.
– Allt som vi tvingats kämpa oss igenom har bara stärkt vår relation ännu mer, försäkrar Sara.
2015 fick Markus en anställning som ansvarig ekonom för Pingstmissionens projekt i Asien och de hade sin bas i Thailand.
– Vi stortrivdes från första stund, och jag engagerade mig i ett projekt som syftade till att hjälpa killar som blivit offer för den omfattande sexindustrin. När vi året efter fick möjlighet att besöka Indien, kändes det som världens revansch för mig.
På grund av sjukdomen hade hon varit tvungen att ställa in en planerad resa dit. Planen då var att hon skulle hjälpa till på ett barnhem några månader.

Tacksam för förböner
Sara är som genomlyst av en inre glädje och tacksamhet över att få livet tillbaka. Speciellt tacksam är hon för alla förböner som bildat ett skyddande nätverk runt omkring henne och Markus.
– Vi har verkligen fått se kraften i varje enskild människas bön. Utan denna uppbackning, skulle jag nog inte ha orkat ta mig igenom när det var som svårast, avslutar Sara, och en stillsam glädje speglas i hennes klara, ljusblå ögon.

Fotnot: Hodgkins sjukdom kallas vanligtvis lymfom.

BÖRJE NORLÉN Med tillstånd av tidningen Inblick.

INBLICK är nyhetstidningen som beskriver omgivningen utifrån den lilla människans perspektiv. Med tyngd i kristna opinionsfrågor och tydligt ställningstagande för ”dessa mina minsta” förmedlas nyhetsreportage med socialt fokus. I varje veckas tidning finns dessutom flera härliga reportage om vad Jesus gör i vanliga människors vardag. Kommer ut på torsdagar. Innehåller utförlig TV-bilaga från Kanal 10 och Kanal 10 Norge.