Pensionerade professorn fick en ny utmaning

1301

Den aktive professorn Leif Larsson genomgick en personlig kris när pensionstiden närmade sig. Vad skulle han nu fylla sina dagar med? Då öppnade sig dörrarna till ett aktivt pensionärsliv med nya perspektiv på livet.

För fem år sedan gick Leif Larsson i pension och lämnade ett ansvarsfyllt och aktivt yrkesliv bakom sig. Men denne avspände och vänlige gentleman har endast obetydligt slagit av på takten. Skillnaden är att hans tillvaro har tillförts djupare värden och engagemang av mer förblivande karaktär.
Arbetstakten har däremot inte förändrats så mycket – möjligen har han numera trappat ner från 200 till 120 procent av normal heltid.

- Erbjudande från Jesus.se! -

Slut som människa
Vid pensioneringen hamnade den inflytelserike professorn och tekniske utvecklaren i en djup existentiell kris.
– När jag slutade som rektor vid Högskolan i Skövde kändes det som om jag förlorat allt inflytande över en enda natt. Jag kände mig helt slut som människa. Då fick jag ett brev från en hängiven kristen, som tio år tidigare hade förmedlat ett profetiskt budskap till mig. Då hade han profeterat om att Gud hade nya uppgifter för mig framöver.
– I det brev han nu skrev till mig berättade han att han bett för mig dagligen sedan vi träffades tio år tidigare. Nu hade han fått ett tilltal från Herren om att det var dags att gå in i de nya uppgifterna. Från den dagen har allt lagt sig tillrätta steg för steg och de senaste fem åren har varit de bästa i mitt liv.

Teknisk direktör
Men innan vi går närmare in på det ska vi backa ett antal decennier i tiden. Leif Larsson växte upp i ett kristet hem. En svår tragedi fick hela hans tillvaro att vackla. När han var sju år insjuknade hans mamma i blodcancer och dog några år senare.
Ung och vilsen försökte Leif hitta en väg i livet och när han fyllt 18 kände han att han måste ta tag i sitt liv och satsade på att utbilda sig till ingenjör.
Inom några år hade han tagit sin civilingenjörsexamen vid Chalmers och sju år senare presenterade han sin doktorsavhandling.
Han fick anställning vid Volvo flygmotor, där han jobbade i olika ledande befattningar i 25 år. Som teknisk direktör ledde han den tekniska utvecklingen av flygmotorerna och ingick i många haverikommissioner.

Utvecklade JAS Gripen
Det fortsatte han med när han övergick till en anställning vid Saab Engineering, där han var verksam i tio år. Där väntade ytterligare utmaningar, då han som chef över 450 ingenjörer ledde utvecklingsarbetet av JAS Gripen.
– Under årens lopp var jag med och utredde flera spektakulära olyckor. De mest uppmärksammade var olyckan med ett SAS-plan i Gottröra, i närheten av Uppsala i december 1991, och JAS-kraschen under Vattenfestivalen i Stockholm i augusti 1993. Mirakulöst nog orsakade ingen av dessa två dramatiska incidenter något dödsfall.
– Vi drog många lärdomar från dessa fall, bland annat att piloterna inte kan utsättas för alltför många intryck. Hjärnan kan hantera högst 5-9 olika informationer samtidigt annars blir det kortslutning. I Gottrörafallet hade piloten mer än 100 intryck att behandla.

Intresse för mission
Sin karriär i yrkeslivet avslutade Leif Larsson med en befattning som rektor för högskolan i Skövde. Där var han verksam under 2000-talets första decennium. Leif ledde en omfattande verksamhet med 11 000 studenter och 500 anställda. Som rektor jobbade Leif mycket med kontakterna mellan akademi och näringsliv i projektet Science Park, ett samarbete mellan forskning och näringsliv.
Parallellt med alla dessa ansvarsfulla och krävande arbetsuppgifter var Leif också engagerad i församlingsarbete.
– Jag har alltid haft ett missionsintresse och var under många år missionsansvarig i pingstförsamlingen i Linköping. Jag tror att detta har varit en pusselbit i den plan och uppgift Herren haft med mitt liv.
– Min första kontakt med MAF (se faktaruta) var när de sommaren 2000 arrangerade några flygdagar utanför Lidköping. Personen som ägde marken var engagerad i MAF och allt överskott gick in i organisationen.
– Där mötte jag första gången en kristen broder, som berättade för mig om MAF. Det var han som i en av samlingarna frambar ett profetiskt tilltal om att Gud hade en speciell uppgift med en viss persons liv – något som alltså åter aktualiserades tio år senare.

Ett brev i rätt tid
Leif Larsson upplevde så starkt att han var den person som avsågs och när han fick förbön upplevde han att de kunskaper och erfarenheter han skaffat sig i yrkeslivet skulle kunna bli till nytta i Guds rike. Men i samma veva fick han erbjudande om en anställning som högskolerektor i Skövde. Det fick till följd att den kallelse han upplevt från Gud en tid hamnade i bakgrunden. Nu engagerade Leif Larsson sig i stället med liv och lust i de nya stimulerande arbetsuppgifterna.
Leif Larsson åstadkom en hel del under sina tio år som högskolerektor. Men allt har sitt slut och 2010 var tiden inne för honom att bli pensionerad från sitt uppdrag. Det var då han kom in i den livskris vi nämnde om i inledningen; en kris som snart öppnade för nya oanade möjligheter.
– Ja, brevet från den äldre mannen kom i helt rätt tid. Bara någon månad efter att jag fått brevet, kom frågan om jag kunde tänka mig att gå in som ledare för MAF Sweden. Jag kunde inte annat än säga ja; det fanns inget annat val och det är något jag verkligen inte ångrat.

Meningsfyllt uppdrag
När Leif Larsson tog över ledarskapet var organisationen i kris och i akut behov av bättre strukturer och ett klarare ekonomiskt fokus. Under Leifs kompetenta ledning har MAF Sweden haft en oerhört positiv utveckling och alla kurvor har vänt uppåt. Leif ger cirka 80 procent av sin aktiva tid till att oavlönat arbeta för MAF, utöver det har han en gästprofessur vid Örebro universitet och ett antal styrelseuppdrag.
– Det har varit en fantastisk upplevelse för mig att leda MAF i Sverige, och få användning för mina erfarenheter av flygverksamhet och ledarskap. Jag har aldrig i mitt liv sysslat med något så meningsfyllt som detta.

Sprida evangelium
Ett av Leif Larssons käraste uppdrag är att rekrytera nya piloter/missionsarbetare för uppdrag i utvecklingsländer. Han gläder sig över att det just nu är flera familjer som finns med i en rekryteringsprocess.
– För oss är det viktigt att de som jobbar åt oss har en församlingsförankring och vill göra en insats som missionärer och genom praktiska insatser sprida evangeliets glada budskap. Vi är en hjälporganisation som når ut till de mest sårbara som det annars inte är så lätt att nå ut till. Eftersom vi är en del av en internationell organisation kan vi snabbt göra akuta insatser.

Fakta om MAF
(Mission Aviation Fellowship)

• MAF är en kristen ekumenisk organisation som levererar hjälp via flyg till tusentals isolerade mindre samhällen i utvecklingsländer.

• MAF bistår med medicinsk vård, lämplig mat, rent vatten och ett livsförvandlande budskap i praktisk handling och når ut till oräkneliga tusenden av män, kvinnor och barn.

• MAF startades i England och USA 1945, året därpå inleddes flygverksamheten.

• MAF Sweden startades 1982.

• För närvarande är tre familjer från Sverige i tjänst.

• Var tredje minut startar eller landar ett MAF-flygplan.

• MAF har 135 flygplan och flyger varje dag i 35 länder.

Börje Norlén. Med tillstånd av tidningen Inblick.

INBLICK är nyhetstidningen som beskriver omgivningen utifrån den lilla människans perspektiv. Med tyngd i kristna opinionsfrågor och tydligt ställningstagande för ”dessa mina minsta” förmedlas nyhetsreportage med socialt fokus. I varje veckas tidning finns dessutom flera härliga reportage om vad Jesus gör i vanliga människors vardag. Kommer ut på torsdagar. Innehåller utförlig TV-bilaga från Kanal 10 och Kanal 10 Norge.