Joakim sökte meningen med livet

2409

Joakim Fogelberg intresserade sig för filosofiska tankegångar, världsreligioner och socialistiska värderingar. Men meningen med livet fann han inte förrän han mötte Jesus – och insåg att han inte måste förstå allt.

Joakim Fogelberg är uppväxt i en släkt där många är kristna, men hans egen familj var inte kristen. Pappa var istället fackklubbsordförande, och Joakim blev tidigt intresserad av politiska frågor.
– Jag växte upp i Jönköpingsförorten Råslätt, men sedan flyttade vi till Bankeryd. Råslätt var ett invandrarområde med låg status i samhället, medan Bankeryd var den kommundel som hade näst högst medelinkomst. Men i Bankeryd pratade man illa om Råslätt, och det gillade inte jag. Och visst fanns det segregation även i Bankeryd. De mest välbeställda bodde på andra sidan järnvägen, och barnen som bodde där fick högre betyg i skolan.
Klyftorna i samhället gjorde Joakim intresserad av samhällsfrågor och han började engagera sig politiskt. Skolkamraterna tyckte att han var udda, med följd att han blev mobbad i skolan.
– Jag tillhörde vänsterfalangen inom socialdemokraterna, och blev så småningom ordförande på lokalnivå. För mig handlade det mycket om rättvisetänk och fackliga frågor. Jag arbetade också mot mobbning och antisemitism.

- Erbjudande från Jesus.se! -

Meningen med livet
Allt eftersom åren gick började Joakim alltmer fundera över meningen med livet. Han började läsa om filosofiska frågor och studerade olika religioner, som hinduism, buddhism, islam och kristendom.
– Jag avfärdade alla utom kristendomen. Jag kom fram till att den håller. Men samtidigt blev jag sur. För jag konstaterade att om kristendomen är sann, så har jag byggt mitt liv på fel grund.
Joakim anmälde sig till en högskolekurs i religionsvetenskap. I samma veva – påsken 2004 – bjöds han in till en Alphakurs i Kungsportskyrkan i Huskvarna.
– Jag var skeptisk och frågade min kusin som var pastor. Han intygade att Alphakurser inte var farliga, så jag anmälde mig och tänkte att nu ska de allt få stå till svars och svara på en massa svåra frågor – exempelvis jämförelser mellan kristendom och skönlitterära verk som Gilgamesheposet.
– Jag såg hur ledarna svettades och försökte förklara. Flera gånger sa de att de inte hade något svar, men att de skulle ta reda på det. Och så gav de mig tips om böcker som jag kunde läsa. Det här skilde sig från politiska möten, för som politiker måste man alltid ge ett svar. När jag inte tyckte att jag fick bra svar på kursen ringde jag min kusin pastorn och terroriserade honom istället.

Fördomar besannades
Joakim blev också medbjuden på en gudstjänst.
– Alla fördomar jag hade om frikyrkan besannades på en och samma gudstjänst. Folk bad rakt ut, och det var bön i tungor. Man stod upp och lyfte sina händer när det var lovsång. Texterna handlade om lammets blod och Golgata kors. Jag tyckte det var mycket död och blod, och jag fattade inget av predikan heller. Jag tänkte att här sätter jag aldrig min fot igen.
Men under kursen i religionsvetenskap fick han i uppdrag att göra en kartläggning av det religiösa livet på orten. Och snart var han tillbaka i Kungsportskyrkan – där han idag är medlem.
– Jag upptäckte att sångerna ofta var kopplade till predikan, och jag förstod mer och mer. Så småningom anmälde jag mig till Alphakursens fortsättning Beta, och när jag ställde frågor till pastorn så bara log han och sa: Joakim, du behöver inte vara orolig. Du har redan kommit till tro. Du har bara inte förstått det än. För alla frågor du ställer, ger du själv svaret på.

Naturvetenskapligt tänk
Påskdagen 2005 – ett år och en dag efter att han blivit inbjuden till Alphakursen – lät Joakim döpa sig.
– Jag vet inte vilken dag jag blev frälst. Det har vuxit fram steg för steg, och till slut stod jag bara inför fullbordat faktum. Det började med att jag funderade över livets mening. Jag konstaterade att det fanns en universell moral nedlagd i människan, som hade sin grund i Bibeln.
– Jag har alltid varit väldigt naturvetenskaplig i mitt tänkande. Allt ska gå att bevisa. Men först när jag började läsa böcker om skapelsetro kom jag fram till att det finns vattentäta skott mellan olika arter. Det finns ingen felande länk, och då faller tanken på evolutionen.
– Det var en process som tog ganska många år, men i slutändan kunde jag konstatera att det enda som höll för granskningen hela vägen var kristendomen.
De yttringar i kyrkan som han först var väldigt kritisk till, började han mer och mer förstå och acceptera. Men visst finns det fortfarande saker som Joakim har svårt att förstå.
– Tidigare tänkte jag att om jag ska tro på detta, måste jag förstå allt. Men en nyckel har varit att acceptera att jag inte förstår allt, men att det kan vara okej ändå. Jag kan inse att vissa saker stämmer, utan att jag förstår allt. Det är som med Pytagoras sats. Jag kan inte bevisa den, men den stämmer och jag kan använda den.

Lämnade partiet
Joakims politiska vänner var inte så glada över hans livsomvandling.
– De var väldigt negativa och undrade vad det var för någon konstig sekt som jag gick till. Och själv märkte jag att jag hade fått en avvikande syn på allt fler frågor. Som Mellanösternkonflikten. Jag tyckte inte om att partiet alltid tog palestiniernas sida. Det blev alltför antisemitiskt, och det var en orsak till att jag lämnade partiet. Men det handlade också om att socialismen bygger på den materialistiska historieuppfattningen, och den trodde jag inte längre på.

Chockade arbetskamrater
Att Joakim blev kristen var något som chockade hans arbetskamrater.
– Första reaktionen var: Är du religiös? Det kunde man inte tro! Men jag svarade att släpper de in en sådan som mig, då släpper de in alla. Dagen efter kom en av killarna fram och ställde en hel rad frågor om tro som han hade gått och burit på.
När påsken diskuterades på radion bad jobbarkompisarna Joakim förklara varför man egentligen firar påsk.
– Och så fick jag förklara hela frälsningsbudskapet för mina arbetskamrater.
En annan gång skulle han skjutsa hem några arbetskamrater. Då letade en av arbetskamraterna fram en lovsångsskiva och satte på den för att han ville veta vilken musik Joakim lyssnade på. Sedan lyssnade alla arbetskamraterna på lovsång hela vägen hem.
– Jag har märkt att bakom den tuffa fasaden finns något annat. Och om jag är öppen för Guds ledning, så kan Gud använda mig.

Text & Foto: Eva Ruderstam. Med tillstånd av tidningen Inblick.

INBLICK är nyhetstidningen som beskriver omgivningen utifrån den lilla människans perspektiv. Med tyngd i kristna opinionsfrågor och tydligt ställningstagande för ”dessa mina minsta” förmedlas nyhetsreportage med socialt fokus. I varje veckas tidning finns dessutom flera härliga reportage om vad Jesus gör i vanliga människors vardag. Kommer ut på torsdagar. Innehåller utförlig TV-bilaga från Kanal 10 och Kanal 10 Norge.