”Gud sökte upp mig”

3187

Som ung gick Göran Skytte i söndagsskola, konfirmerades och funderade på att bli präst. Men som många andra unga intellektuella på 1960-talet kom han i kontakt med vänsterrörelsen och kommunismen. Vietnamkriget pågick och dörrar öppnades för ett nytt annorlunda tänk.
– Vi var högljudda och vi tog snabbt över tidningar och media. Denna ultrakommunistiska vänsterrörelse, var militant och jag själv blev leninist, berättar Göran.

Journalist, författare, programledare i TV och musiker. Hur räckte tiden till?
– Ja, jag förstår inte själv hur jag hann med allt. Jag blev musiker och hamnade i band tillsammans med bland annat Mikael Wiehe. På 1970- och 80-talet blev många av oss kända. Jag blev både journalist, författare, programledare i TV, dokumentärfilmare, inte minst i Afrika.
– Det var inget ovanligt att jag jobbade 18 – 20 timmar om dygnet. Det var full fart. Jag blev ganska stöddig och självupptagen, men kände ibland ingen glädje och tacksamhet i framgången. Det var något som fattades.
Göran berättar att han fått både ris och ros i sin framgång. I genomsnitt tittade 1,3 miljoner människor på hans TV-program. Som han själv säger: ”flera gånger över två miljoner. Cirka 75 entimmesprogram under nio år”.
– Det är klart att det kunde kännas orättvist, att ibland bli kritiserad in på skinnet av tidningarnas recensioner men det var också jubel och härliga omdömen från tittarna. Naturligtvis påverkade detta mig som människa.
Göran hade det tufft i början av sina Skytte-program: ett hektiskt liv, en stressad tillvaro, en psykisk press, och olycklig kärlek. Han var ensamstående pappa med mycket strålkastarljus. Detta blev för mycket.

- Erbjudande från Jesus.se! -

En morgon 1990 stannade han plötsligt och oförutsägbart bilen vid en kyrka och gick in i den. Göran berättar allvarligt:
– Jag är ensam och jag ser hur ljuset träffar Jesus, som hänger döende på ett stort träkrucifix ovanför altaret. Jag sätter mig allra längst bak i den tomma kyrkan, knäpper mina händer och ber bönen: ”Gode Gud, hjälp mig, amen.” Detta var den utlösande faktorn som fick mig åter in på trons väg.
– Vid denna tid, i början på 90-talet, var kristen tro utskrattad och trakasserad i media. Ulf Ekman, då i Livets Ord, var i särklass den av pressen mest förhånade och nedsmutsade kristne förkunnaren i Sverige.
– Jag själv hade inte någon tanke på att ansluta mig till Livets Ord. Men jag var väldigt vetgirig. Under en timme satt vi framför kamerorna och samtalade intensivt om Gud, Jesus, helig Ande, och därtill tungotal, nattvard, änglar, homosexualitet, omvändelse, konsten att tolka Bibeln med mera.
– Många förväntade sig, och många hoppades säkert på tittarfiasko. Men det blev precis tvärtom. 1,6 miljoner såg programmet, 1,3 såg reprisen, sammanlagt 2,9 miljoner. Efter tre år kände jag att jag var en omvänd människa och hade fått en ny uppgift.

Var det du som sökte Gud eller sökte han dig?
– Det var absolut Gud som sökte upp mig! Men det var naturligtvis ömsesidigt. Det var också jag som sökte Gud.

En ny tid
– När jag gick ut i TV med min omvändelse vände många vänner mig ryggen. Det var dock inget större problem för mig eftersom jag då samtidigt upplevde att nya dörrar öppnades. Mörkret försvann och ljuset kom in. Jag fick många nya vänner bland de kristna.
Kallelser strömmade in från kyrkor, som ville att Göran skulle berätta om sin omvändelse.
Han fick en alldeles obegripligt bra respons. Kyrkorna var fullsatta. Göran visar en karta över alla platser i Sverige som han besökt, sammanlagt cirka 500 kyrkor med ca 150 000 besökare. Göran tar inte åt sig någon egen ära utan menar att det var den helige Ande som var ”smart” och använde honom som ett redskap på grund av hans kändisskap.
– Han, den helige Ande, kastade ut mig i kyrkorna och gjorde mig själv övertygad, så att jag började skriva böcker, bland annat boken ”Omvänd”, som har sålts i nästan 50 000 exemplar, vilken påverkat många människor.

Du betonar vikten av omvändelse och syndabekännelse i din bok Omvänd. Är det något det talas för lite om i kyrkorna idag?
– Ett erkännande av synd är vägen till nåd. En del kristna har ibland svårt med begreppet synd, men
erkänner man sin synd så öppnas vägen till Gud.

Du berättar även att du ofta söker stillheten och tystnaden. Varför?
– Min egen personlighet är sådan. Inte bara strålkastare och fullsatta kyrkor. Jag har ofta även behov av ensamhet och stillhet. Men jag har också gripits av hängivenheten i frikyrkor som varit jublande och högljudda. Jag har förståelse för båda dessa sammanhang, då jag sett alla inriktningar i kyrkor jag besökt. Jag har upplevt både allvaret och glädjen, berättar Göran.

Du har också genom livet fått uppleva svårigheter. Bland annat skilsmässor och sjukdom. Du har också varit nära döden flera gånger. Hur har din tro påverkat dig genom allt detta?
– Jag har blivit mer förstående. Misslyckanden och misstroenden kunde tidigare göra det svårt för mig. Idag är allting lättare. Jag har fått en medvetenhet om Guds, Jesus och den helige Andes ständiga närvaro.
Göran läser högt ur svenska psalmbokens text inför påskdagen Kristus är uppstånden:
”Helige starke Gud. Vi gläds och jublar inför dig, som har uppväckt Kristus från det döda. Tack för att du förnyar världen och ger oss del av det liv som aldrig dör”.
– Det är precis detta Gud och Jesus vill. Detta är kärlek och gäller oss alla utan reservationer. Vi behöver inte skaka av skräck, utbrister Göran.

Gudsingripanden
Efter sin omvändelse har Göran fått vara med om flera gudsingripanden.
– För mig är det lågmäldhet och viskningar genom Jesus och änglar som betytt mycket. Tolv gånger har jag räddats från döden på många gånger mirakulösa sätt. I Afrika undan lejon och elefanter, i Centralamerika undan brinnande krig, i Sverige trafikolyckor.
– Bland annat blev jag som cyklist påkörd av en bil och slungades i gatan med huvudet före. Jag klarade mig mycket tack vare min väska som mirakulöst hamnade under mig full med boken om ”Ett år med Jesus”. Jag var storrökare och rökte ett par cigarettpaket om dagen. Så fort jag vaknade på morgonen, så sträckte jag mig efter en cigarett. En dag kröp jag ner på knä vid min säng och bad kort: ”Gode Gud, befria mig från slaveriet under cigaretterna, amen. När jag reste mig upp var jag fullständigt befriad och har aldrig sedan dess haft ett enda återfall.

Hur har ditt liv påverkat andra människor i din omgivning?
– Jag har naturligtvis mött människor som har nedvärderat och attackerat mig på grund av min tro. Andra har visat respekt och bett mig berätta om vad som hänt. På det sättet har ett antal människor kommit till tro.
– Det finns också andra som kommit till tro genom att de lyssnade på mig i kyrkorna och genom att läsa mina böcker. Jag har fått mängder av brev från olika människor. Jag har också mött människor på gatan som jag fått prata tro med.

Vad tror du händer efter döden?
– Jag är inte rädd för att dö. Jag har varit med om flera nära döden-upplevelser. Jag funderar dagligen över döden och det fortsatta livet. Jag är nyfiken på detta eviga liv, för enligt vår tro blir detta det verkliga livet.

Gud lever
Avslutningsvis vill Göran Skytte poängtera att han är tacksam, att han genom sina kyrkobesök fått se hur mycket kristendom det finns i Sverige och hela världen. Det är inte sant att Gud är död i Sverige. Det har han själv fått se bevis på genom alla hans möten med människor och Gud.
K​JELL ANDERSSON

Med tillstånd av tidningen Inblick.

INBLICK är nyhetstidningen som beskriver omgivningen utifrån den lilla människans perspektiv. Med tyngd i kristna opinionsfrågor och tydligt ställningstagande för ”dessa mina minsta” förmedlas nyhetsreportage med socialt fokus. I varje veckas tidning finns dessutom flera härliga reportage om vad Jesus gör i vanliga människors vardag. Kommer ut på torsdagar. Innehåller utförlig TV-bilaga från Kanal 10 och Kanal 10 Norge.