Charlotte hittade tillbaka till Gud

515

Hon trodde att hon hade lämnat kyrkan och tron på Gud bakom sig. Men studentlivet kunde inte fylla tomrummet inom henne. Det var först när Charlotte verkligen fick uppleva Gud som hennes liv fick en djupare mening och trygghet.

När Charlotte Lignell skulle flytta från Värnamo till Lund för att läsa till jurist hörde hon talas om Missionskyrkans studenthem och fick ett hyresrum där. Hon är döpt i Missionskyrkan och som barn gick hon lite i söndagsskolan och scouterna. Men det var främst i samband med att hon konfirmerades som hon gick i kyrkan under en period, berättar Charlotte.
– När jag kom till Lund hade jag lämnat kyrkan och tron bakom mig. Jag hade varit medlem i Missionskyrkan i frikyrkosmåland, men tyckte att många kristna verkade vara likadana. Jag upplevde det som att man skulle se ut på ett visst sätt och göra på ett visst sätt för att passa in.

Saknade ett djup
Det var när hon hamnade i vad hon kallar en livskris som hon började längta efter något meningsfullt . Det fick henne att börja söka sig tillbaka till Gud . Charlotte kände att det livet hon levde som student inte fyllde henne på ett djupare själsligt plan.
– Efter att ha bott i Lund i ungefär ett år och följt med mina kursare ut på fester och studentnationer kändes det som att det var något djupare som saknades. Jag tyckte inte att jag var riktigt tillfredsställd med mitt liv.

”Det small till”
Charlotte började följa med en tjej som bodde på samma korridor som hon till EFS-kapellet, dit många studenter gick. Hon kom till kyrkan utan några förväntningar men med en längtan och nyfikenhet. Gudstjänsten var väldigt enkel och lättillgänglig och berörde henne, minns hon. Hon kände det som om hon hade hittat hem. Det var när hon satt där under mötet som hon upplevde hur det bara ”small till”, som hon beskriver det.
– Det är här jag ska vara, kände jag. Gud visade sig tydligt för mig och det var en stark upplevelse att känna hans närvaro. Det var då allting började. När jag fick möta Gud började den långa resan och jag fick frid och mening med mitt liv.

Såg mig för den jag var
Något som också berörde henne mycket när hon lärde känna kristna studenter och började gå till kyrkan, var deras sätt att bemöta henne. Det första hon mötte var folk som hälsade och välkomnade henne.
– Det hade jag inte upplevt i kyrkan förut och det gjorde mig förvånad. De såg mig och jag fick vara den jag var. De hade något som jag själv ville ha.
Efter att hon tagit emot Jesus i sitt hjärta började Charlotte bry sig mindre om vad andra tyckte och tänkte och började våga vara sig själv. Allt kändes väldigt självklart samtidigt som hela hennes värld förändrades.
– Jag hade levt långt borta från Gud och plötsligt förstod jag att det var i den här kristna gemenskapen jag ville vara.

På olika plan
Efter en kort tid träffade hon sin nuvarande man som i dag är präst i EFS-kapellet. Han hade varit kristen hela sitt liv och Charlotte kände efter ett tag att de befann sig på olika plan. Hon tyckte att hon kunde för lite om tron. Då började en stor process, berättar hon. Charlotte insåg att hon inte kunde leva på hans tro utan behövde fördjupa sin egen tro på Gud.
– Vi gjorde slut efter ett år. Jag bestämde mig för att gå på en bibelskola och komma bort från det sammanhang jag befann mig i. Där fick jag lära mig mer om tron och fick möjlighet att lära känna Gud och mig själv. Jag tror att det har gjort att jag har blivit en väldigt trygg och lugn person. Jag vet att Gud finns där hela tiden och att han är med mig i allt.
– När jag kom tillbaka till Lund blev vi tillsammans igen och gifte oss. Jag hade fått tid för mig själv och fått klarhet i vem jag är. Jag blev starkare i mig själv och i min relation med Gud. I stället för att läsa vidare till jurist, började jag på Socialhögskolan och är i dag socionom.

Hitta ett sammanhang
– Det är viktigt att hitta ett sammanhang där man känner sig trygg och få ställa de frågor man undrar över i till exempel en alpha-kurs eller liknande mindre gupp, menar Charlotte. Hon tror att kyrkan kan nå fler människor genom att vi tar med oss våra vänner dit och genom att församlingen ser till att gudstjänsten är för alla åldrar och anpassad för kyrkoovana människor. Ett sätt att nå tonåringar är genom att fånga upp ungdomarna efter konfirmationen. Det är betydelsefullt att man har någon man känner sig trygg med i en hemgrupp eller liknande där man får vara del i en gemenskap, menar hon.
– Vi har ett stort diakonalt arbete i EFS-kapellet där vi har öppen kyrka med gemenskap och mat. Vi firade även julafton i kyrkan och bjöd in människor som inte har någon att fira jul med. Jag vill inte glömma bort hur det var att komma utifrån till kyrkan. Den erfarenheten vill jag bära med mig när jag möter nya människor.

Angelica Victorin. Med tillstånd av tidningen Inblick.

INBLICK är nyhetstidningen som beskriver omgivningen utifrån den lilla människans perspektiv. Med tyngd i kristna opinionsfrågor och tydligt ställningstagande för ”dessa mina minsta” förmedlas nyhetsreportage med socialt fokus. I varje veckas tidning finns dessutom flera härliga reportage om vad Jesus gör i vanliga människors vardag. Kommer ut på torsdagar. Innehåller utförlig TV-bilaga från Kanal 10 och Kanal 10 Norge.