Bokaktuella Katrin vill hjälpa dem som är trasiga

1540

Som barn blev Katrin Magnusdottir utsatt för incest. Hon kände sig inte älskad av sin mamma och hon blev mobbad i skolan. Senare blev hon bedragen av sin man. Men genom Arkens bibelskola fick hon uppleva Guds helade i sin själ. Med utgångspunkt i egna erfarenheter har hon nu gett ut en bok om inre helande.

Det var mycket bråk i Katrins barndomshem på Island. Hon gick tidigt in i rollen som medlare mellan sina föräldrar. Själv fick hon inte sina behov mötta. Hennes mamma hade mycket bitterhet i sitt liv och Katrin kände sig aldrig älskad av henne.

- Erbjudande från Jesus.se! -

En osynlig vän
Man pratade inte om känslor i Katrins hem. Hon var mobbad i skolan, hade inga vänner och var mycket ensam, men hon hade en osynlig vän som hon kunde prata med om allt. Han bodde under en snidad hylla med den utskurna texten: ”Gud välsigna hemmet”.
– Jag ställde mig under hyllan och pratade. Jag kände att det var någon där, idag förstår jag att det var Jesus, säger Katrin.
Katrin gick i söndagsskola och dessutom självmant till KFUM. Hon älskade deras möten och var med där upp till tonåren. Det var speciellt en psalm som talade starkt till hennes hjärta. Texten handlade om att hjälpa dem som är svaga och det ville hon verkligen göra. Idag ser hon att hon fick sin kallelse där, redan som barn.
När Katrin var elva år separerade hennes föräldrar. Mamman hade försökt ta sitt liv och kom till ett rehabiliteringshem under ett år. De yngre syskonen flyttade ut på landet men Katrin stannade hos sin pappa. De stod varandra nära.
Pappan hade försökt skydda barnen mot mammans vredesutbrott och Katrin tog hand om honom när mamman var arg. Vid separationen började han dricka mycket.
– Jag hade haft min trygghet i pappa, så det blev en chock när han utsatte mig för incest. Det hände ett par gånger under det år som mamma var borta. Efteråt började jag må väldigt dåligt och fick självmordstankar.
Föräldrarna flyttade ihop igen i ett annat område. Katrin började i en ny skola, där mobbningen blev ännu värre. När hon var 13 år träffade hon en kille som också hade en svår bakgrund. Katrin ville ”rädda” honom. De gifte sig när hon var 18 år och de fick en dotter. Han var ofta otrogen och en gång tog hon honom på bar gärning. Det krossade hennes hjärta.
– Vi separerade när jag var 22 år. Då var jag utbränd i själen och kände mig gammal. Jag hade alltid en djup sorg inom mig.

Förlåtelse nyckel till bättre liv
Katrin längtade efter ett bättre liv och Gud talade till henne genom bönen ”Fader vår”. Han visade henne att nyckeln var att hon förlät sin pappa.
När hon träffade sin pappa hann hon bara säga: ”Jag vill prata med dig om det som hände för 13 år sedan.” Då började han gråta. Han uppskattade att hon förlät honom men han kunde inte förlåta sig själv.
– Efter det samtalet kände jag så tydligt att dörren till det här stängdes och jag fylldes av en djup frid.
Varje morgon och kväll bad Katrin bönerna som stod längst bak i psalmboken. Vid ett tillfälle var det som om orden ”Gud älskade oss först” hoppade upp mot henne.
– Jag hade alltid behövt betala så mycket för att bli älskad. Nu började de här orden förändra mitt liv. Jag kunde känna rent fysiskt hur Gud smälte det som var fruset och jag blev varmare. Förut hade jag aldrig kunnat säga nej men nu började jag sätta gränser.
Katrins bilradio var trasig. När hon skulle lyssna på någon kanal hoppade den alltid till ett kristet radioprogram som hon inte tyckte om. Nu började hon lyssna och fick höra mer om att bli frälst och lära känna Jesus. I programmet annonserades också möten i olika kyrkor. Katrin kände att hon ville bli frälst och bestämde sig för att gå på ett möte. Det var 1992.
– Det var väckelse på Island då och många blev frälsta. Jag grät under hela mötet. När jag gick fram för att ta emot Jesus grät jag ännu mer. Det första jag kände när jag blev frälst var att jag fick Guds beskydd.
Innan Katrin blev frälst hade hon blivit gravid genom en tillfällig förbindelse. Hon födde en flicka och sju veckor senare flyttade hon till Göteborg. Hon fick tips om bibelskolan Arken i Stockholm. Trots att hon inte såg någon möjlighet att gå där som ensamstående med två barn, så ordnade sig allt. Hon fick lägenhet och barnen kunde gå på Arkens förskola och skola. Den lilla var då ett år. Hon hade haft svår barnastma sedan födseln men den försvann efter flytten.

Berörd och helad av Gud
Under det första året på skolan blev Katrin så berörd av Guds kärlek att hon grät hela tiden. Hon fick mycket inre helande under den tiden. Hon träffade också sin blivande man där.
Hon gick själavårdslinjen och fick praktisera genom att be för människor.
– Det var fantastiskt! Då hittade jag hem. Gud bekräftade verkligen min kallelse att hjälpa dem som är trasiga.

Bok och kurs om inre helande
Katrin hade en äldre halvbror som började stjäla och skolka när Katrin föddes. Han skickades till ett barnhem för stökiga pojkar, där han blev utsatt för sexuella, fysiska och mentala övergrepp av personalen. Som vuxen blev han alkoholist och 1998 tog han sitt liv.
– Han hämtade sig aldrig. Många som skickades till det barnhemmet har tagit sina liv. Min bror var frälst men kunde inte ta emot Guds helande.
Katrin ville att Gud skulle få sista ordet i broderns liv. Det blev en drivkraft för henne att berätta om Guds kärlek. Hon gav ut boken ”Sozo – en bok om inre helande” på Island 2010. Nu har hon gett ut denna självhjälpsbok på svenska och vill gärna nå även ofrälsta med den.
Katrin erbjuder också kursen ”Making peace with your past” som bygger på tolvstegsmetoden. Hon hoppas att boken ska öppna vägar att nå människor som behöver själsligt helande. Under våren kommer hon att besöka församlingar och berätta om boken och om sitt liv.

Ingrid Byström. Med tillstånd av tidningen Inblick.

INBLICK är nyhetstidningen som beskriver omgivningen utifrån den lilla människans perspektiv. Med tyngd i kristna opinionsfrågor och tydligt ställningstagande för ”dessa mina minsta” förmedlas nyhetsreportage med socialt fokus. I varje veckas tidning finns dessutom flera härliga reportage om vad Jesus gör i vanliga människors vardag. Kommer ut på torsdagar. Innehåller utförlig TV-bilaga från Kanal 10 och Kanal 10 Norge.