Ana vill göra sig fri från traditionen

1514

Ana blev bortgift som 13-åring och mamma som 14-åring. Sex dagar i veckan tigger hon utanför ett köpcenter i Sverige.
Men trots många motgångar i livet sprider hon en livsglädje. I Sverige har Ana mött Jesus och fått en frid på insidan.

25-åriga Ana kommer från Rumänien. Hon är rom och sitter varje dag – utom söndagar – och tigger utanför ett köpcenter i Sverige.
Ana blev bortgift när hon bara var 13 år gammal. Pojken hon gifte sig med var bara ett år äldre än henne. Ett och ett halvt år senare födde Ana en son, Victor. Då hade hennes man redan lämnat henne, eftersom Ana berättat att hon inte ville vara gift.
När Ana fick en liten pojke att ta hand om kunde hon inte fortsätta att gå i skolan. Därför har det bara blivit ett och ett halvt års skolgång, men idag kan hon trots det tala engelska ganska bra.
– Sedan jag mötte Jesus kan jag förstå vad jag läser. Innan såg jag de rumänska bokstäverna, men kunde inte ljuda ihop dem till ett ord. Det kan jag idag, berättar hon.

- Erbjudande från Jesus.se! -

Tiggt i flera länder
När Victor var sju månader gammal började Ana tigga.
– Det var det enda alternativet för vår överlevnad, säger hon.
Victor blev sjuk i någon typ av lungsjukdom och under sina fem första år hostade han illa. Det var svårt för Ana att få in pengar till medicin och sjukvård. Till slut blev det ohållbart att sitta och tigga med sin sjuke son i famnen. Ana blev tvungen att lämna honom i Rumänien hos en kvinna som tog hand om honom mot betalning.
Sedan dess har Ana rest till olika länder för att tigga. Hon har varit i Grekland och Norge och kom till Sverige första gången 2011. Här har även Victor bott under en tid, men idag är sonen tillbaka i Rumänien där han går i skola.
– Jag trivs här, ingen känner mig. Jag skäms för att tigga i Rumänien. De som känner mig säger ”Där är Ana, hon har blivit en tiggare”. Och jag har ingenstans att bo i Rumänien. Min mamma har bara en mycket liten lägenhet och där kan jag inte bo.

Såg Jesus i en syn
Även om de yttre omständigheterna är tuffa har Ana i Sverige hittat en frid på insidan. Hon har nämligen tagit emot Jesus i sitt hjärta.
Det började med en dröm för två år sedan.
– Jag drömde att jag var klädd i en lång vit klädnad och såg upp mot en öppen himmel. Där stod människor och tittade ner på mig. Bakom dem vandrade andra människor fram och tillbaka, som om de var på väg till jobbet. Alla hade vita sjalar på sina huvud. Mitt bland dessa stod en man, jag tror att det var Jesus. Han vinkade till mig.
Ana berättar att hon även fick se en syn av helvetet eller något liknande.
– Jag såg en sjö med svart vatten. Jag blev rädd att jag skulle hamna där.

Öppet hjärta för Jesus
Ett år senare drömde Ana samma dröm igen, med en enda skillnad. Den här gången vinkade Jesus henne till sig.
– Jag ville följa honom, men upptäckte att det inte gick eftersom det bara var en dröm.
De här drömmarna ledde till att Ana började gå till kyrkan. Hon tog emot Jesus som sin frälsare och Herre.
– Idag har jag ett öppet hjärta för Jesus.
Ana älskar lovsången i kyrkan. Då står hon med uppsträckta händer och prisar sin kung. Det märks att hon har mött världens frälsare.

Dröm om jobb och skola
Det som Ana längtar efter mest av allt är att få ett jobb och att hennes son ska få gå i svensk skola. Då skulle han – till skillnad från sin mamma – inte behöva tigga. Men framtiden ser mörk ut eftersom Ana inte har någon utbildning.
– Jag är rädd för att ha Victor i Rumänien eftersom traditionen att gifta bort barnen tidigt är så stark bland romerna. Idag är Victor elva år. Om två år kommer släkten kräva att han gifter sig. Då kommer han inte heller kunna gå i skola eftersom han behöver försörja familjen. Hans enda alternativ blir då att sitta och tigga.
Detta är något som Ana vill bryta sig loss ifrån, men i Rumänien blir det svårt.
Ana berättar med gråten i halsen hur svårt det känns att inte kunna ge sin son det som andra barn får.
– Jag personligen är inte i behov av att bo i något stort hus eller så, men jag ser på Victor att han längtar efter att få saker som andra barn har och det kan jag inte ge honom.

Tradition med stängda ögon
Ana är också orolig för framtiden för egen del. Kommer tiggeri att förbjudas i Sverige?
– Jag tycker inte att det är någon lösning att göra tiggeriet till en kriminell handling. Men det är inte bra att människor tigger. Det bästa är att de får möjlighet att gå i skolan i unga år, för att sedan få ett jobb. När man blir gammal är det inte lätt att börja läsa.
Ana tillägger att det finns ett grundläggande problem som man måste jobba med.
– Det är romernas tradition. Traditionen har stängda ögon, säger hon och förtydligar genom att lägga händerna på ögonlocken.
Ana ber till Jesus att han ska ge henne – trots bristen på utbildning – ett jobb så att hon kan hyra en bostad i Sverige, placera Victor i svensk skola och påbörja ett nytt liv här.

JENNY ANDERSSON

Integration genom utbildning och kristen fostran
– Utbildning i allmänhet och kristen fostran i synnerhet är nyckeln för att integrera romerna i samhället. Det säger Florin som arbetar som lärare på en kristen skola i Rumänien.

Skolan som ligger i rumänska Oradea hjälper fattiga tiggare på plats i hemlandet.
– Romer är inte sämre än andra. De behöver bara hjälp att integreras i samhället och att få värdighet. Jag tror att utbildning i allmänhet och kristen fostran i synnerhet är nyckeln för att integrera denna grupp. Det bästa sättet att förändra romernas situation är att investera i barnen, säger Florin.
I Florins region har tiggeriet minskat på grund av ett arbete som Gypsy Pingstförsamling driver. De ordnar läxhjälp efter skolan och bistår med hygienartiklar, kläder och mat. Och de ser framsteg hos de fattiga barnen, både vad gäller beteende och betyg.
– En del romer lever i extrem fattigdom. De letar mat på soptippen och många av barnen går inte till skolan, eftersom föräldrarna skickar dem för att samla ihop mat för dagen.
Florin berättar att många romer vill jobba, men nekas jobb av arbetsgivarna eftersom romer har dåligt rykte i samhället.
– Sedan finns det en grupp romer som har tjänat stora pengar på att utnyttja andra, framför allt barn och personer med fysiska funktionshinder.
Florin tror att det vore bäst för alla om människorna i Västeuropa slutade ge tiggarna pengar.
– Fortsätter ni att ge pengar kommer det fler och fler. Den bästa hjälpen för dem, i Rumänien eller i ert land, är att erbjuda dem jobb och om det är möjligt skriva in deras barn i skolan. Genom att utbilda den unga generationen kommer det på sikt att bli lättare för romerna att integreras i samhället.

Jenny Andersson  Med tillstånd av tidningen Inblick.

INBLICK är nyhetstidningen som beskriver omgivningen utifrån den lilla människans perspektiv. Med tyngd i kristna opinionsfrågor och tydligt ställningstagande för ”dessa mina minsta” förmedlas nyhetsreportage med socialt fokus. I varje veckas tidning finns dessutom flera härliga reportage om vad Jesus gör i vanliga människors vardag. Kommer ut på torsdagar. Innehåller utförlig TV-bilaga från Kanal 10 och Kanal 10 Norge.