”All fattigdom går inte i trasiga skor”

1810

Yvonne Kerygman möter dagligen många människor i sin tjänst som diakon i Sankta Klara kyrka i centrala Stockholm. Med ena örat riktat mot människor och det andra mot Gud försöker Yvonne hantera alla de utmaningar hon ställs inför.

Varje eftermiddag året runt och oberoende av väderlek avgår en specialdesignad vagn, lastad med fika och litteratur, från Klara kyrka till Sergels torg. Ett team frivilliga medarbetare från kyrkan ser till att den lättrullade vagnen når sitt mål. När teamet kommer ner till Plattan är det många ”stamkunder” som skyndar till. Fika och bullar serveras och muntra hälsningar utbyts. Små bibeldelar och småskrifter delas ut till alla som vill ha. Stämningen är positiv och inkluderande.
Den vintereftermiddag då Inblick är med på torget, ses den nye direktorn Mats Nyholm med kaffekopp i handen glatt samspråka med flera av fikagästerna. Även diakonen Yvonne Kerygman finns med i teamet denna dag. Vänligt leende erbjuder hon bullar ur plastpåsen hon håller i handen. Hon följer gärna med teamet till Plattan så ofta hon har möjlighet.

- Erbjudande från Jesus.se! -

Trogna volontärer
Yvonne berättar att ett 20-tal volontärer är involverade i det dagliga arbetet i kyrkan. Sammanlagt är det mer än 150 frivilliga medarbetare som är mer eller mindre engagerade i uppgifter av olika slag. Yvonne vill gärna lyfta fram de fina insatser alla dessa trogna volontärer gör. De utgör ryggraden i det arbete som gjort att Klara kyrka blivit omtalad och respekterad långt utanför kyrkans sfär.
– Många som hjälper till med matserveringen har en gång själva stått i matkön. De vet hur det känns att vara hungrig och utlämnad och bemöter var och en de möter med kärlek och respekt och utan fördomar. Det finns enorma behov i en storstad och våra viktigaste verktyg är förbön, samtal, själavård, matutdelning och social rådgivning.
De nycklar som öppnat för att Klara kyrka fått så stor uppmärksamhet och framgång är främst regelbundna bönetillfällen varje dag, ett omfattande socialt arbete och ett levande gudstjänstliv. Den gamla ärevördiga kyrkan betyder så mycket för så många. Såväl kungahus, riksdag och regering som företag och media och förstås alla berörda gräsrötter har uttalat sitt stöd för de stora insatser som görs. Verksamheten här har blivit ett efterföljansvärt exempel och studiebesöken är många.

Beroende av den helige Ande
Yvonne Kerygman började sin diakontjänst i Klara för några år sedan och är en viktig kugge i det dagliga arbetet. Redan som ung hade hon en längtan att hjälpa människor som hade det svårt och var tidigt inriktad på att bli diakon. Uppgiften är krävande och ställer stora krav på flexibilitet och smidighet. För att orka och bevara arbetsglädjen har Yvonne gjort sig beroende av den helige Andes hjälp.
– Bönen är motorn i hela vårt arbete och Gud sviker oss aldrig. Jag skulle kunna ge många exempel på det, men jag tar ett ur högen. Det var sent på hösten och det började bli kallt ute.
– I matkön såg jag många som bara hade tunna skor på fötterna och frös i kylan. Vi hade just då inga varma skor på lager så jag sände upp en snabb bön till Gud. Två timmar senare kom det en sändning med 400 par vinterskor. Liknande vardagsmirakel är vi med om hela tiden.
En följd av Klara kyrkas sociala arbete är att ett betydande antal utsatta personer lämnat det gamla livet med kriminalitet, droger och social misär bakom sig. Här finns många solskenshistorier att berätta om trasiga och till synes hopplösa livsöden, som nu fått ett helt nytt innehåll.
Många av dem som tidigare varit nära att gå under har nu ansvarsfulla jobb i samhället, en fungerande social tillvaro och ett engagemang för att hjälpa andra på fötter. Varje förvandlat liv sparar in många dyrbara skattekronor.
– Vi har ett väl beprövat program för att hjälpa människor till ett fungerande socialt liv, säger Yvonne Kerygman.
– Med stöd av fondmedel eller bidrag kan vi hjälpa dem som är motiverade att ändra livsinriktning att komma in på behandlingshem. När sedan rehabiliteringen avslutats finns möjlighet att få hjälpa till som volontärer i kyrkan och att gå kurser om kristen tro. De har också möjlighet att gå vidare till vår lärjungaskola, där de får verktyg att mogna och växa till i sin tro och bli en del av en större gemenskap.

Mitt ute bland människorna
För Yvonne Kerygman är det viktigt att följa med i de förändringar som sker i omvärlden och inte fastna i förlegade arbetsformer. Vem kunde till exempel för några år sedan förutse att så många flyktingar skulle välla in över Sveriges gränser? Klara kyrka har legat långt framme i att ta emot och inkludera människor från andra kulturer och religioner.
– Vi vill erbjuda stöd och hjälp för dem som tvingats lämna sina hemländer för att söka sig en ny framtid i vårt land. Det är kärleken från Jesus som driver oss att hjälpa förutsättningslöst och utan att göra avkall på vår egen tro. Vi vill fortsätta vara en evangeliserande kyrka som visar vägen till Jesus.
För Yvonne Kerygman är det självklart att kyrkan ska finnas mitt ute bland människor för att ge hjälp, stöd och hopp. För den som inte känner till bakgrunden kan det vara lätt att se ner på utsatta människor och mena att de har sig själva att skylla. Men Yvonne har sett exempel på att steget från en etablerad tillvaro till ett liv på gatan inte behöver vara alltför långt.
– Nöd och utsatthet kan slå till i alla samhällsklasser och vi gör alla klokt i att stanna upp inför tanken att det kunde ha varit jag som drabbats. Det finns så många i dagens Sverige som lider fastän det inte syns på utsidan.
– All fattigdom går inte i trasiga skor. Det finns barnfamiljer som inte har råd att köpa välling eller blöjor åt sina barn och fattigpensionärer som bara har en låg pension att leva på efter ett långt arbetsliv.
Dagligen konfronteras Yvonne Kerygman med stor mänsklig nöd och behov av olika slag. Det finns alltid en risk för en engagerad person att bli utbränd. Hur gör Yvonne för att koppla av och inte ta med sig nöden hem?
–Visst blir jag berörd av den nöd jag möter, jag är ju ingen robot. Men samtidigt måste jag också kunna släppa vissa bitar och lämna över till Gud. Där inte jag kan hjälpa litar jag till Guds omsorg om varje enskild person. En enda kyrka kan heller inte räcka till för alla, utan vi är en del av ett större sammanhang, avslutar Yvonne Kerygman.
Vår intervjutid är slut och Yvonne skyndar vidare till nya uppdrag

Börje Norlén

Med tillstånd av tidningen Inblick.

INBLICK är nyhetstidningen som beskriver omgivningen utifrån den lilla människans perspektiv. Med tyngd i kristna opinionsfrågor och tydligt ställningstagande för ”dessa mina minsta” förmedlas nyhetsreportage med socialt fokus. I varje veckas tidning finns dessutom flera härliga reportage om vad Jesus gör i vanliga människors vardag. Kommer ut på torsdagar. Innehåller utförlig TV-bilaga från Kanal 10 och Kanal 10 Norge.