Katie är missionär i Sverige

v.8 Katie o Esther ARTIKEL
Sverige har blivit ett missionsland. Katie Lorentzon från USA flyttade till Sverige för att berätta för svenskarna om Jesus – och blev kvar.

Katie har alltid sett sig själv som troende. Hon är uppväxt i ett kristet hem i Virginia, gick regelbundet till kyrkan och var med i en ungdomsgrupp. Men sitt första riktiga möte med Jesus fick hon när hon var 19 år gammal.

– Innan dess var tron inte så levande för mig. Det var inget som tog tag i mig på djupet.
Men så, under en påskhelg, upplevde hon hur Gud började söka henne.
– Jag läste i Bibeln, från Romarbrevet sex, där det står att vi ska dö bort från vår gamla människa för att uppstå till ett nytt liv med Jesus. Jag hade läst det bibelstället förr, men den här gången kändes det som om orden blev levande. Jag kände att jag hade så mycket i mitt liv som jag ville dö ifrån, när det gällde egna ambitioner och drömmar, och så funderade jag på om Gud hade andra planer för mitt liv.

På långfredagen satt Katie för sig själv i en park.
– Jag kände att Gud sökte mig och jag upplevde att något var på gång. Så jag bad på ett sätt som jag aldrig bett förut. Jag sa till Jesus att på samma sätt som du dog på långfredagen, så vill jag från och med idag dö från allt mitt eget, och på påskdagen vill jag uppstå till ett nytt liv med dig.

Nytt liv på påskdagen
Katie hade hört undervisning om den helige Ande, men inte riktigt förstått vad det handlade om. Men under påskhelgen började Gud själv undervisa henne om den helige Ande.
– Jag bad att nu när jag var tom på allt annat ville jag att Gud skulle fylla mig med sin Ande.
På påskdagen gick Katie till en kyrka som hon inte gått till tidigare. Under lovsången lyfte hon för första gången händerna och hängav sig på allvar. Och så bad hon: Kom och fyll mig med helig Ande.

– Där och då hände något. Jag kände att jag fylldes med helig Ande. Jag fick ett nytt liv, med nya tankar och nya drömmar. Hela min personlighet förändrades, och det syntes på mig. Mina föräldrar såg det, och kamraterna i den kristna ungdomsgruppen undrade vad som hade hänt med mig.
Katie upplevde att hon fylldes med medkänsla för andra människor, och att hon genast måste få göra något praktiskt för att hjälpa andra. Så hon åkte till en mataffär – i hällregnet – och började hjälpa folk till och från parkeringen med paraply. Samtidigt som hon litade på att Gud använde henne.

– Jag fick en sådan passion för Jesus och Guds rike. Hjärtat blev så stort.
Katie höll på att utbilda sig till psykolog. Nu såg hon till att bli färdig med utbildningen så fort som möjligt för att sedan kunna göra något annat – för Jesus.
Två månader efter examen kom Katie för första gången till Sverige.

– Jag kände att jag ville bli missionär, helst i Europa. Och eftersom jag kunde tyska kände jag på mig att det skulle bli i Tyskland.
Men så blev det inte.
– Jag kände ingen i Tyskland, däremot hade jag kontakt med Buck Hudson som jobbade i Sverige, och via honom kom jag i kontakt med Kathrin och Putte Philipson i Staffanstorp. Så jag kom till Sverige tre månader på turistvisum.

Mirakel med språket
När Katie kom till Sverige var hon 21 år gammal. Hon hade aldrig hört ett ord svenska, men ville verkligen lära sig språket.
– Jag bad till Gud och sa att nu är jag i Sverige, du har fört mig hit. Om det är det här du vill så får du göra ett mirakel med språket så att jag lär mig svenska mirakulöst snabbt.
Så blev det. Efter ett par månader kunde Katie prata flytande svenska, helt utan kurser eller utbildningar.

– Det var som om Gud pytsade ut språket, annars skulle jag aldrig kunnat lära mig så snabbt.
Efter tre månader gick turistvisumet ut och Katie åkte tillbaka till USA, men snart var hon tillbaka i Sverige för att gå på bibelskola i Malmö. Idag är hon aktiv i Centrumkyrkan i Staffanstorp och gift med en av församlingens pastorer, Niklas Lorentzon. Tillsammans har de adopterat en flicka från Sydafrika, Esther, som är två år gammal.

– I början såg jag inte så många skillnader mellan USA och Sverige. Men ju längre jag bor här, ju fler skillnader ser jag. Det är svårt att komma människor in på livet i Sverige. De öppnar inte upp på samma sätt som amerikanare, och det tar tid att bli vän med en människa. Men för mig känns det mer och mer rätt att arbeta i Sverige.
En av de uppgifter som ligger på Katies hjärta är bönetjänsten.

– Det jag brinner för är att ägna mycket tid i bön, att samtala med Gud och att be för andra. Det är en viktig del i församlingens arbete.
Mötet med den helige Ande kom att prägla hela Katies liv.

– Det handlar om att öppna sig för Gud, att höra hans röst på ett helt annat sätt. Den helige Ande är en person som visar vem Jesus verkligen är, och via honom kan jag få en relation med Jesus. Jag kan prata med honom precis som jag pratar med en vanlig person.
– Jag har varit kristen utan att ta hjälp av den helige Ande och kristen med hjälp från den helige Ande, och det är en otroligt stor skillnad, säger Katie Lorentzon.


Text & Foto: Eva Ruderstam. Med tillstånd av tidningen Inblick.

INBLICK är nyhetstidningen som beskriver omgivningen utifrån den lilla människans perspektiv. Med tyngd i kristna opinionsfrågor och tydligt ställningstagande för "dessa mina minsta" förmedlas nyhetsreportage med socialt fokus. I varje veckas tidning finns dessutom flera härliga reportage om vad Jesus gör i vanliga människors vardag. Kommer ut på torsdagar. Innehåller utförlig TV-bilaga från Kanal 10 och Kanal 10 Norge.