För Rebecca är dans tillbedjan

Rebecca dansar1

Rebecca vet vad det innebär att stå upp för sin tro i den tuffa dansvärlden.

Rebecca Brandt är född i Stockholm och uppvuxen i Skåne, men bor numera i Aneby i norra Småland. Hon är en del av en kreativ familj där dansen alltid varit en viktig del av livet.
– Jag började dansa nästan innan jag kunde gå. Så fort mina föräldrar satte på musik, speciellt lovsångsmusik och klassisk musik, så gjorde jag olika rörelser till musiken.
Fyra år gammal började hon dansa balett. Därefter blev det flera andra dansstilar.
För Rebecca är dans tillbedjan
På gymnasiet gick Rebecca estetisk linje med inriktning på dans, och sedan valde hon Ungdom Med Uppgifts Bibelskola i Norge, en kreativ Bibelskola där Bibelundervisningen kombineras med dans, konst och musik.
– Jag fick lära mig hur man kunde använda dansen som ett sätt att evangelisera och tjäna Gud.
Ett tag tänkte Rebecca utbilda sig till professionell dansare. Men hon ändrade sig efter ett år på yrkesförberedande dansskola i Stockholm.

En tuff värld
– För att komma någonstans i dansvärlden måste du vara tuff. Jag ser dansen som ett sätt att nå andra människor med budskapet om Jesus, och om jag valt en proffskarriär hade det varit svårt för mig, jag hade nog inte haft den tid och det fokus jag önskar lägga på att möta andra människor.
Rebecca utbildade sig istället till hälsocoach. Men hon lämnade inte dansen.
– Dansen är en stor del av mitt liv. Det är så jag uttrycker mig och så jag vill tjäna Gud.
Rebecca hittar ständigt nya vägar att använda dansen för Jesus.
– Dansen öppnar dörrar. Jag har bland annat satt upp dansshower för att evangelisera.
Häromåret träffade Rebecca en invandrare i Aneby som ville starta en dansgrupp.
– Jag hade en längtan i mig att nå ut till just invandrarna, och hade bett till Gud att han skulle öppna en dörr. Och det gjorde han! Vi startade en dansgrupp med både invandrare och svenskar, och fick ett 20-tal personer som dansade.
Allt mynnade i en föreställning som vi hade i kyrkans lokaler. Det kom 200 personer, det blev en mötesplats mellan människorna som kom och vi fick knyta nya kontakter.

Bergfast övertygelse
Rebecca har haft en Gudstro i hela sitt liv.
– Jag var bara tre-fyra år när jag lyssnade till berättelser ur Barnens Bibel om hur Jesus kallade lärjungarna till sig. Jag kände att jag också ville vara en sådan lärjunge och sa att jag ville bli frälst. Mannen som läste för mig tyckte nog att jag var för liten, men jag var envis och han bad med mig. Även om det var många år sedan så minns jag det fortfarande tydligt.
Sedan dess har det kristna livet gått upp och ner, men Rebecca har alltid varit bergfast i sin övertygelse om att Jesus finns och är en verklighet.
Att vara kristen i dansvärlden är inte alltid det lättaste.
– Det är inte svårt att stå upp för sin tro. Däremot är det svårt att veta vilka val man ska göra. Dansnummer kan ofta anspela på sexighet och man kan behöva bära utmanande kläder. Ibland kan det vara svårt att veta om man ska välja bort en föreställning för att man tycker att den är sexistisk. Då väljer man ju samtidigt bort en inkomst och en möjlighet att få nya jobb.
Utseendefixeringen är stor och pressen hård.
– Det är mycket som drar i dig, och det är viktigt att du står starkt rotad i din tro för att stå pall för trycket. Att du tar dig tid med Gud och håller dig nära honom.

Dansar till Gud
Numera använder Rebecca sin dans för att ära Gud.
– Ibland sätter jag på en lovsångsskiva och dansar som en bön till Gud. I kyrkan använder jag ibland dansen som en form av tillbedjan, en lovsång till Gud. Det går också att förmedla budskap genom dansen. Nyligen höll jag i en workshop om profetisk dans. Då frågar jag Gud vad han vill säga, och så förmedlar jag budskapet med rörelser. Ibland kan jag även få en rörelsesekvens. Det är häftigt att se hur Gud kan tala genom dansen.
På en missionskonferens fick Rebecca nyligen i uppdrag att förtydliga en text genom dansen.
– Men jag kände att jag skulle improvisera, så jag bad till Gud att han skulle leda mina rörelser, och efteråt kom det fram flera människor som sa att Gud berört dem genom dansen.
Utbildas till idrottskaplan
Rebecca utbildar sig också till idrottskaplan.
– Idrottskaplanen hjälper idrottaren, med fokus på det andliga och själsliga planet. En kaplan betjänar idrottaren och finns till hands för frågor och behov som berör idrottaren och dens liv.
– Kaplaner kan finnas med på stora idrottsevenemang, men de är också ett stöd till idrottarna i vardagen. Elitidrottare och idrottaren lever under en stor press, och som kristen kan man vara ett stort stöd.
Idag finns det kaplaner inom olika idrotter, men Rebecca känner inte till någon inom dansvärlden.
– Jag hoppas kunna hitta en möjlighet där. Dansvärlden är så utseendefixerad, och det finns mycket ätstörningar. Dansare har ofta höga krav på sig och sätter stor press på sig själva. Jag vet hur utsatt man kan vara, och det finns definitivt ett behov av stöd.

Idrotten ett missionsfält
Rebecca ser den svenska idrottsvärlden som ett stort missionsfält.
– Halva Sveriges befolkning är på något sätt engagerad i idrottsvärlden. Jesus säger att vi ska gå ut i hela världen, och berätta om honom, och då är idrottsvärlden en stor del. Genom idrotten får man en naturlig mötesplats. Man möts genom ett gemensamt intresse. Det skapar en naturlig relation och en bra ingång för att prata med människor.
Rebecca har också andra vägar att nå sina medmänniskor. Sedan ett och ett halvt år bor hon och några andra kristna vänner i ett kollektiv.
– Vi har alla var sitt rum och delar kök och vardagsrum. Tanken är att huset ska bli en mötesplats. Vi bjuder in grannarna till grannfika, ibland har vi tjejkvällar eller cellgrupper, och det kommer ofta folk och hälsar på.
Oavsett vad som händer i framtiden så släpper hon inte dansen.
– Jag försöker dansa lite varje dag för att hålla upp tekniken. Dessutom jobbar jag en hel del med koreografi. Det tycker jag är jätteroligt. För mig har dansen aldrig varit ett sätt att synas, att stå på scen. Jag vill tjäna Gud genom dansen och beröra människors hjärtan.

Text & Foto: Eva Ruderstam. Med tillstånd av tidningen Inblick.

INBLICK är nyhetstidningen som beskriver omgivningen utifrån den lilla människans perspektiv. Med tyngd i kristna opinionsfrågor och tydligt ställningstagande för "dessa mina minsta" förmedlas nyhetsreportage med socialt fokus. I varje veckas tidning finns dessutom flera härliga reportage om vad Jesus gör i vanliga människors vardag. Kommer ut på torsdagar. Innehåller utförlig TV-bilaga från Kanal 10 och Kanal 10 Norge.