Per ser mirakel i vardagen

2014 v15 kristet REPORTA
För Per Cedergårdh är mirakel en del av vardagen. Han har fått se cancertumörer försvinna, blinda få sin syn och hjärtsjuka bli helade. – Jesus talar mycket om helande och vi måste förstå att vi har tillgång till en övernaturlig kapacitet, säger han.

Per Cedergårdh är göteborgare, men bor numera i Vårgårda tillsammans med sin hustru Gunnel. Tillsammans har de fem barn och sju barnbarn.
– Jag kommer från ett varmt troende hem. Pappa var ordförande i församlingen, morfar var pastor, farfar var församlingsordförande och mormorsfar grundare av Kronobergsmissionen.
– Men frälsningen behövs även om man är uppvuxen i en kristen familj. Mitt beslut fattade jag på ett läger, när jag var tolv år gammal.
Per utbildade sig till civilingenjör, och under tiden på Chalmers fick han en hunger efter mer av Gud.
– Jag läste i Bibeln om alla tecken och under, och jag ville själv uppleva det som jag läste om. Under tre års tid ropade jag till Gud om att få uppleva andedopet. När jag till sist fick det, så kunde jag inte sluta. Jag talade i tungor natten igenom, flera nätter i rad. Det blev så jobbigt för min fru, så efter två nätter blev hon också andedöpt.

Som en ny människa
Samtidigt som Per bad om att bli använd av Gud, bad han om att slippa stå inför folk och tala.
– Men när jag blev andedöpt blev jag som en ny människa. All fruktan för människor var totalt bortblåst. Jag fullkomligt slukade Bibeln och vi startade bönegrupper för att undervisa andra.
1983, på ett frukostmöte i USA, kom en kvinna fram och talade ut ord från Gud.
– Det hon sade var så oerhört detaljerat om saker som bara Gud kunde veta. Så jag var helt säker på att budskapet verkligen var från Gud. Sedan talade hon om framtiden, om att jag skulle resa över hela världen och få se massvis av tecken och under.
– Det var så stort att jag inte kunde ta in det. Jag ville, men jag kunde inte förstå hur det skulle gå till. Men jag bevarade orden i mitt hjärta, och bad mycket över det.

Bad på perfekt polska
Men Gud kom att få rätt. För genom årens lopp har helandetjänsten vuxit sig allt starkare, och idag reser Per i många länder för att predika och be för sjuka.
Den första predikoresan utomlands gick till Polen år 1990.
– Vi bad för en kvinna. Jag visste inte vad jag skulle be för, så jag bad i tungor. Under tiden jag bad märkte jag att tungotalet förändrades. Jag såg att kvinnan berördes av bönen samtidigt som jag hörde den polske pastorn skratta. Efteråt fick jag veta att kvinnan hade blivit helt fri från det som hon drabbats av – och att jag, utan att veta det, hade bett på perfekt polska. Det blev en stark upplevelse även för mig. Tänk att den helige Ande kunde använda mig, utan att jag själv med mitt intellekt förstod vad jag bad för.
Per glömmer heller aldrig en resa till Armenien 1992.
– Tusentals människor blev berörda av Gud och vi fick se så många helanden. Bland annat en cancersjuk man som låg och väntade på döden, men efter tre dagar var fullständigt frisk.
Per arbetade både som ingenjör och som pastor, samtidigt som familjen växte. När han kom hem från Armenien konstaterade han att tiden helt enkelt inte räckte till, och bad därför om att få jobba heltid för Gud.
– Nästa dag, på jobbet, kom chefen och berättade att företaget fått ekonomiska problem och att de måste säga upp mig. Då förstod jag att Gud hade en plan.

Förbön under kulsprutehot
Idag har Per rest i 36 länder i missionens tjänst. Det har varit stora utomhusmöten för tusentals personer, men också enskilda samtal och förbön för människor.
– En gång, på Papua Nya Guinea, hade Mikael Alfvén stora utomhusmöten och vi bad för folk. Massvis blev helade och först långt in på nattkröken tog kön av människor som ville ha förbön slut. När vi kom hem till hotellet, helt slut, så kom fem tungt beväpnade militärer dit. Två av dem bar på en sjuk officer, de andra riktade sina kulsprutor mot mig och sa: ”Hela honom!”
– Jag förklarade att vi inte kunde bota någon, men att Jesus kunde. Vi lade händerna på officeren och bad för honom. Då slutade hans skakningar, och hans ögon som stod rakt ut kröp in i sina hålor igen. Han ställde sig upp, fullkomligt helad! Militärerna bugade sig ner och backade ut ur hotellobbyn. Den natten bad vi för nya människor ända fram till klockan fem på morgonen och alla vi bad för den natten blev helade!

Cancertumören smälte
En annan gång, i Indien, kom en man inrusande när Per höll på att undervisa en bibelskolklass. Han hade en cancertumör på halsen, stor som en knytnäve.
– Alla bibelskolelever fick hjälpa till att be och jag lade min hand på tumören. Under bönen kände jag att tumören smälte bort. När bönen var slut kunde vi inte ens se några spår efter den.
Per fortsätter att berätta, om en blind flicka i Slovakien som fick sin syn tillbaka, om en nunna i Bratislava som fick uppleva andens dop och talade i tungor, mitt på torget, och om en kille i ett romskt läger i Slovakien som skulle ta sitt liv, men som teamet istället fick be till frälsning för.
– Evangelium är goda nyheter, men det kan inte bli goda nyheter om ingen berättar om dessa nyheter för människor. Vi behöver dela med oss av vårt vittnesbörd och om budskapet om Jesus.

Analfabeter som evangelister
På en bibelskola i norra Indien, som Per besökte för en tid sedan, är många elever analfabeteter.
– De får kopior på andras anteckningar. Sedan får deras barn, som gått i skola, läsa anteckningarna, som de memorerar. Därefter går de ut på gatorna och predikar – ordagrant från undervisningen.
– Tänk om vi kunde ha samma glöd och nöd för våra medmänniskor.
Ibland får Per frågan om varför han undervisar om helande, borde man inte fokusera på frälsning? Men Per ser ingen konflikt.
– Det största miraklet en människa kan uppleva är frälsningen. Men även helandet ingår i försoningen. Jesus talar om helandet och vi behöver undervisa om det. Vi måste förstå att vi har tillgång till en övernaturlig kapacitet, och att se helandeunder skapar tro.

Meteoritnedslag
I februari 2013 var han i ryska Tjeljabinsk och höll möten. Samma dag slog en stor meteorit ner – i just den staden.
– Efter nedslaget sökte folk sig till mötena, 130 personer blev frälsta och massvis med människor blev helade!
– I samband med den kampanjen fick jag också höra Gud tala till mig. Han sa att nu gör jag det som Han talade om för mig den där gången i USA 1983.

Eva Ruderstam. Med tillstånd av tidningen Inblick.


INBLICK är nyhetstidningen som beskriver omgivningen utifrån den lilla människans perspektiv. Med tyngd i kristna opinionsfrågor och tydligt ställningstagande för "dessa mina minsta" förmedlas nyhetsreportage med socialt fokus. I varje veckas tidning finns dessutom flera härliga reportage om vad Jesus gör i vanliga människors vardag. Kommer ut på torsdagar. Innehåller utförlig TV-bilaga från Kanal 10 och Kanal 10 Norge.