Ewa blev både frälst och helad

2012 v.21 - kristet reporta
Ewa Wedell hade sin barnatro, och tyckte inte att hon behövde mer. Men hon blev medlockad till kyrkan och började på en Alphakurs. För ett år sedan blev hon både frälst och helad inom loppet av några dagar.

Ewa Wedell växte upp i en kristen familj i Västergötland, med ett öppet hem, sunda värderingar, bordsbön och kyrkobesök.
– Det var en väldigt kärleksfull miljö. Mamma och pappa tog hand om människor som var ensamma och hade det svårt, och vi blev uppfostrade med tanken om alla människors lika värde.
Som ung var Ewa aktiv i Svenska kyrkan, och tron har följt henne genom livet.
– Barnatron har känts trygg, och jag har alltid bett. Men sen gäller det ju att lyssna på svaret också.

Kontakt och förböner
Ewa träffade sin blivande man Thore, och de flyttade till skånska Staffanstorp. Thore hade missbruksproblem i bagaget, men makarna fick elva nyktra år tillsammans. Sedan kom Thores missbruksproblem tillbaka. Äktenskapet tog slut och det blev skilsmässa. Det är elva år sedan nu.
Men kontakten och inte minst förbönerna hade Ewa kvar, även under Thores problemfyllda år.
– Vi hade levt ihop i så många år, och jag hade ju en gång inför Gud lovat att vara trogen till döden skiljer oss åt.
– Jag är så tacksam över att vi ha kunnat fortsätta som vänner, och att jag inte har blivit bitter. När jag läser i Bibeln står det nästan inget om bitterhet, men däremot massvis om kärlek.
Vid nyårsskiftet 2010-2011 berättade Thore för Ewa att han inte orkade leva längre.
– Då bad jag, där vid tolvslaget: Jesus, kan du ta hand om det här, för jag klarar inte av det längre.

Medbjuden till kyrkan
Några månader senare fick Ewa höra att Thore hade hittat till en församling – Centrumkyrkan i Staffanstorp.
– Jag blev så glad. Jag hade fått bönesvar.
Thore ville även bjuda med Ewa till kyrkan.
– Jag hade aldrig hört honom så glad, så jag följde med honom. Mötet kom att påverka mig, och jag anmälde mig till en Alphakurs.
Kursen är som en grundkurs i kristen tro.
– Man behöver inte tro för att gå kursen. Men den ger en bra grund, en vägledning i tron. Samtidigt får man god gemenskap och god mat.

Helade fötter
Under kursen hände något med Ewa.
– Jag hade min barnatro, och tyckte inte att jag behövde mer. Men det gjorde jag. Under Helige Ande-helgen hände det så mycket att det inte går att beskriva. Och i juni 2011 blev jag frälst.
Bara några dagar senare blev Ewa också helad.
– Mina fötter var helt spruckna. De var fruktansvärt dåliga, och jag var beroende av att kunna gå. På gudstjänsten frågade pastorn om någon ville ha förbön, men jag gav mig inte till känna. Jag har alltid varit den som vill klara mig själv.
– Men när jag kom hem hade jag så ont att jag inte kunde gå, jag fick krypa på knäna. Då bad jag till Gud: snälla Jesus, kan du inte hela mina fötter. Och nästa morgon när jag vaknade så var mina fötter perfekta – som små babyfötter. Det var en sådan otrolig skillnad.

Bön på bussen
Ewa upplever också hur Jesus, steg för steg, helar henne från en whiplashskada.
– I början fick jag sitta med stödkrage om halsen på gudstjänsterna. Jag satt längst bak eftersom skadan också gjort mig känslig för ljud. Idag är kragen borta, och jag har inga problem med ljudet. Jag är övertygad om att Gud helar mig så mycket som jag behöver.
Att helande fungerar har Ewa praktiserat många gånger – även på andra.
– För en tid sedan bad jag för en kvinna på en fullsatt buss. Hon hade ett brott på båtbenet i handen, och dessutom panikångest. Både smärtan och paniken försvann, och när kvinnan kom till handkirurgen fanns det inte längre något brott. Gud hade gripit in!
När Ewa ska beskriva den största skillnaden då och nu, nämner hon just bönesvaren.
– Jag ber på ett annat sätt också. Jag ber till Jesus och jag kan känna hans närvaro. Han finns alltid hos mig, och är min allra bästa vän. Och så tar jag tid att lyssna in och invänta svaret i bönen.


Text & Foto: Eva Ruderstam. Med tillstånd av tidningen Inblick.

INBLICK är nyhetstidningen som beskriver omgivningen utifrån den lilla människans perspektiv. Med tyngd i kristna opinionsfrågor och tydligt ställningstagande för "dessa mina minsta" förmedlas nyhetsreportage med socialt fokus. I varje veckas tidning finns dessutom flera härliga reportage om vad Jesus gör i vanliga människors vardag. Kommer ut på torsdagar. Innehåller utförlig TV-bilaga från Kanal 10 och Kanal 10 Norge.