Nathanael ber för Sverige

v
Han har verkat som pastor och evangelist både i Etiopien och i Sydafrika, han har förgiftats och fått uppleva förföljelse för sin tro. Idag finns Nathanael Bekele i Sverige, och han tror och ber för att andligt uppvaknande i Sverige.

Nathanael är uppvuxen i Etiopien.
– Det är ett ortodoxt land som är väldigt religiöst, men i många fall handlar tron mest om traditioner. Men när jag växte upp kom väckelsen till vår stad, och i mitt hjärta fick jag en längtan efter Gud. Jag gick till den ortodoxa kyrkan, men det jag fick uppleva där var religion och inte relation. Så jag gick vidare till en annan kyrka.
Där fick Nathanael ett starkt möte med Jesus. Han fick också uppleva hur Gud fyllde honom med helig Ande.
– Jag bad om ett bönespråk, och fick ett språk direkt.
Nathanael gick tre år på Bibelskola, och där kände han en inre maning att bli evangelist. Nu har han arbetat på heltid i 15 år med att sprida budskapet om Jesus.

Gift i maten
– Men med tjänsten kom också problemen. För om du verkligen tror på Jesus, då får du problem i Etiopien. Då får du uppleva att folk hatar dig. Många muslimer blev frälsta och konverterade från islam till kristendom och det uppstod en förföljelse mot mig.
– Jag blev förgiftad, någon hade lagt gift i min mat för att bli av med mig. Efter att jag ätit kände jag fruktansvärda smärtor och det kom blod överallt, både från munnen och i avföringen. Och mina ben blev alldeles kalla.
Nathanael fördes till sjukhus, men fick inte mycket behandling.
– Allt som hände var att de gav mig lite glukos. Jag var otroligt svag, och jag tror att det är ett Guds under att jag överlevde. Jag bad till Gud, och nästa dag var jag helt frisk. Jag är övertygad om att det var Gud som skyddade mig.
Nathanael vågade inte längre stanna i Etiopien, utan flydde till Sydafrika, där han var flykting men samtidigt missionär.

Flydde igen
2008 drog en våg av främlingsfientlighet – xenophobia – fram i Sydafrika. Flyktingar misshandlades och många dog. För Nathanael blev livet svårt att leva. Så han flydde igen, den här gången till Sverige. Genom migrationsverkets försorg kom han till Gällivare.
– När jag först kom hit tänkte jag att jag måste ha kommit fel. Det kan inte vara Guds plan att jag ska vara här. Jag gick runt och letade efter kyrkor, men alla kyrkor jag hittade var stängda. Men så fick jag kontakt med församlingen Nytt Liv i Gällivare, och då kände jag att jag hade hittat min plats.
– Församlingen är som en familj, där jag och andra flyktingar känner oss hemma. Det är som en skyddad plats.
Nathanael upplever att Gud har gett honom en börda för Sverige och för Skandinavien.
– På många håll i Sverige är kyrkan så passiv, och jag upplever faktiskt att kristenheten är döende. Människor förlorar sin tro.
– Men jag tror på ett andligt uppvaknande i Sverige. Sverige är Guds land, och jag tror på en stor väckelse här.

Älskar att be
En stor del av sin tid satsar Nathanael på bön.
– Jag älskar att be. I församlingen har vi stark bön varje dag, i en till en och en halv timme. Då brukar vi vara ett tjugotal personer. Sedan brukar jag runt på gatorna och be, både för stan och för Sverige. Varje fredag har vi bönenätter, då vi ber hela natten, och nu har vi också börjat med en fasta, där vi turas om att fasta och be.
Nathanael har bott i Sverige i drygt två år, men framtiden är oviss. Tre gånger har han fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd, och nu riskerar han att utvisas till Etiopien.
– Det är ett stort problem för mig just nu. Men jag tror att Gud vill att jag ska stanna i Sverige och tjäna Herren här. Jag är ingen flykting, jag är en missionär och en bönekrigare, och jag vet att Gud behöver en bönearmé. Och så älskar jag svenskarna och Norrland.


Nytt Liv i Gällivare vill nå ut med Jesus till flyktingar

På tre år har församlingen Nytt Liv i Gällivare fått döpa 24 personer. Flyktingar från många länder söker sig till gemenskapen, och någon räknade ut att 22 länder finns representerade i gruppen.

Rose-Marie Söderberg är en av ledarna i församlingen.
– Vi startade som en bönegrupp. Men efter ett år fick vi tag på en lokal och idag verkar vi som en församling, även om vi formellt är en stiftelse.
Redan från start var det ortens flyktingar som var den stora målgruppen. Mötena hålls på engelska men tolkas till svenska.

– Det kommer många flyktingar till vår kommun. Dem vill vi nå med budskapet om Jesus.
Under de senaste tre åren har många blivit frälsta, och 24 personer har valt att döpa sig. Många gånger är det före detta muslimer som får möta Jesus.
– De som blivit frälsta tar med sina kompisar, och så växer arbetet.

Till mötena kommer det upp emot 50 personer, av många olika nationaliteter. Någon räknade ut att 22 nationer fanns representerade i gruppen.
Att arbeta med flyktingar innebär inte bara att ge ut. Rose-Marie berättar att gruppen har blivit så välsignade av de flyktingar som har kommit.

– Norrland är ett missionsfält men vi tror på en väckelse, och Gud har skickat oss arbetare och bönekrigare. Vår lovsångs-ledare kommer från Serbien, och Nathanael (se separat artikel) leder en bönetjänst som har betytt väldigt mycket för församlingen.
Bön är ett nyckelord i församlingen. Varje vardag samlas ett tjugotal personer till bön, och på fredagarna är det bönenatt – hela natten.
– Vi har mycket bön i vår församling, för vi tror på bönens kraft. Och på en väckelse, här långt upp i norr.Text & Foto: Eva Ruderstam. Med tillstånd av tidningen Inblick.

INBLICK är nyhetstidningen som beskriver omgivningen utifrån den lilla människans perspektiv. Med tyngd i kristna opinionsfrågor och tydligt ställningstagande för "dessa mina minsta" förmedlas nyhetsreportage med socialt fokus. I varje veckas tidning finns dessutom flera härliga reportage om vad Jesus gör i vanliga människors vardag. Kommer ut på torsdagar. Innehåller utförlig TV-bilaga från Kanal 10 och Kanal 10 Norge.