Mattias och Carola hämtade sin dotter i Kina

v.07-2011 Mathias-Carolla -
Efter tio år som barnlösa fick Mattias och Carola Åbom hämta sin dotter Linnea i Kina. Idag undervisar de om Bibelns syn på adoption, och brinner för att hjälpa andra barnlösa par.

Mattias och Carola bor tillsammans med sin dotter Linnea i västgötska Svaneholm, där Mattias arbetar som vårdenhetschef på Borås lasarett och Carola är utbildad dataekonom.
Men de undervisar också om adoption i kyrkor och församlingar. Ett engagemang som startade efter att de själva adopterat sin dotter.
– Vi gifte oss 1997 och siktade på att få barn. Men det blev inget, berättar Mattias.
Efter ett år tog Carola upp problemet med barnmorskan. Men hon tyckte att Carola var så ung att det inte var någon brådska. Detta var givetvis helt fel. Om man inte kan få barn ska man alltid kontakta läkare, och inte vänta för länge.

Fokus på magen
Det gick fem år. Sedan fick paret medicinsk hjälp.
– Vi gick igenom tre provrörsbefruktningar, utan att lyckas. Det var en tuff tid. Carola blev sjuk varje gång. Det var som att gå igenom klimakteriet tre gånger.
I församlingen fick Carola och Mattias förbön, men ingen nämnde adoption som ett möjligt sätt att få barn, och de fick ingen kristen undervisning om adoption.
– Fokus var hela tiden på magen, det är väl det svenska sättet. Att föda biologiska barn är det enda riktiga sättet att bli föräldrar, säger Carola.
Efter två år med behandlingar ville Carola och Mattias inte fortsätta längre. Det var så tungt att hela tiden få negativa besked.

Adoptionskurs
Redan innan Mattias och Carola gifte sig hade de faktiskt diskuterat adoption. Nu gick de en adoptionskurs, och de läste alla böcker de kunde hitta.
– Även om vi längtar efter ett barn – en längtan som Gud har lagt ner i oss – så handlar en adoption inte först och främst om att tillgodose våra behov, utan barnets. Adoptionen är till för barnet, för att det ska få föräldrar och slippa växa upp på en institution, säger Mattias.
Carola och Mattias engagerade sig i en adoptionsförening och fick kontakt med andra föräldrar. Ganska snart insåg de att de ville ta emot ett barn från Kina.
Under hösten 2006 skickade de in sina ansökningshandlingar.
– Om vi följt den vanliga kön hade vi nog inte fått barn ännu, för kötiden till Kina är ungefär 4,5 år. Men vi anmälde att vi var intresserade av att ta hand om ett barn med särskilda behov, och därför gick det snabbare.

Första mötet
I oktober 2007 fick makarna erbjudande om att ta emot ett specifikt barn.
– Vi fick en bild och en beskrivning på henne. Jag diskuterade hennes journal med en läkare, och vi kände oss trygga med att vi skulle kunna ta hand om henne på ett bra sätt.
I februari 2008 reste Carola och Mattias till Kina för att hämta sin dotter Linnea – som då var två år och en månad gammal.
– Vi var det yngsta paret som fick det äldsta barnet. I Sverige har man varit väldigt inriktade på att adoptera små barn, men det är inte så behovet ser ut i Kina. Där får man adoptera barn upp till 14 års ålder.
Första träffen med Linnea blev på ett hotell.

– Det var nervöst. Men när dörren öppnades och en sprudlande glad Linnea kom ut, så släppte det. Först blev det lite trevande lek, men vi fick en väldigt fin stund. Jag är förvånad över att det inte blev gråt och tandagnisslan, säger Carola.
Carola och Mattias hade lärt sig anknytningsteorier om hur man går tillväga för att närma sig ett barn. Och de kom väl till pass.
– Det handlar mycket om att vara nära, och om att röra barnet. Hud mot hud är bra, liksom att bära barnet mycket, berättar Carola.
Idag är Linnea fem år. Hon är en trygg tjej som funnit sig väl tillrätta i Sverige. Och familjen Åbom vill gärna adoptera igen.

Adoption i Bibeln
De senaste åren har Mattias och Carola satsat mycket på att undervisa om adoption ur ett bibliskt perspektiv.
– Jag fick uppleva att Gud talade till mig om adoption. Att det inte var för vår skull, utan för andras skull. Jag började undervisa om Bibelns syn på adoption och nu har vi startat organisationen Change Childrens Life. Vi är den enda svenska organisationen som lyfter fram adoption ur ett kristet perspektiv, berättar Mattias.
– Paulus beskriver vår frälsning som en adoption fem gånger. Det speciella är sammanhangen. Han beskriver att vi troende blev adopterade av Gud när Jesus dog på korset för oss, att vi blir hans barn när vi bekänner oss till Jesus. Gud är vår far och vi har fått arvsrätt till honom. Bibelns syn är att vi alla är faderlösa, och när Jesus kommer tillbaka för att hämta oss blir Guds adoption av oss fullbordad. Visst är det underbart, säger
Mattias och fortsätter:
– Bibeln uppmanar oss att ta oss an de föräldralösa. Det kan man göra på olika sätt. Genom förbön, genom att bli fadder, genom att öppna sitt hem och bli stöd- eller fosterföräldrar, till exempelvis ensamma flyktingbarn. Men också genom att adoptera. Om vi tror att Jesus älskar oss över allt annat, kan vi med samma kärlek ta upp ett barn som vårt eget.

Föräldralösas fader
På hemsidan www.change-childrens-life.se finns information och undervisning, men Mattias och Carola vill också komma ut i kyrkor och församlingar och berätta om Gud som de föräldralösas fader.
– Vi vill finnas till hands för par och familjer som har problem, och som inte vet hur de ska komma ur sin situation. Man kan komma till en punkt då man helt slutar att be, för att det är så jobbigt att tänka på det. Barnlöshet kan bli ett äktenskapligt problem, och det är bra att prata med någon som varit i samma situation, säger Carola.

– Självklart ska vi som kristna be för att de par som är barnlösa ska få barn och vi ska förvänta oss att Gud hör bön. Men Gud svarar inte alltid på det sättet som vi tror eller förväntar oss. Som kristen bör man få undervisning om att adoption är en biblisk verklighet. Om adoptionen (frälsningen) av dig och mig var Guds tanke för mänskligheten, så varför kan det inte vara Guds plan för din familj att adoptera ett barn?
– Om vi hade vetat mer om Bibelns syn på adoption tidigare, då hade vi gått på det direkt. Då hade vi besparat oss själva åren med provrörsbefruktningar och tvivel om Guds ingripande i våra liv. Tänk att Guds tankar alltid är större än våra, avslutar Mattias.
Text & Foto: Eva Ruderstam. Med tillstånd av tidningen Inblick.

INBLICK är nyhetstidningen som beskriver omgivningen utifrån den lilla människans perspektiv. Med tyngd i kristna opinionsfrågor och tydligt ställningstagande för "dessa mina minsta" förmedlas nyhetsreportage med socialt fokus. I varje veckas tidning finns dessutom flera härliga reportage om vad Jesus gör i vanliga människors vardag. Kommer ut på torsdagar. Innehåller utförlig TV-bilaga från Kanal 10 och Kanal 10 Norge.