Jesus hjälpte Elisabeth igenom sorgen och ilskan

v.46 Elisabeth - Reportage
Två veckor före jul 2001 drabbades Elisabeth och hennes två barn – då sex och nio år gamla – av en ofattbar katastrof. Hennes man och barnens pappa försvann bara plötsligt en dag. Han kom inte hem efter jobbet. Fyra dagar senare hittades han död. Han hade begått självmord. – Det kom som en total överraskning och som en fullständig chock för oss alla. Jag var ju dessutom så säker på att poliserna skulle hitta honom levande.

Elisabeth Mork är en av många frivilligarbetare på Kanal 10 Norge. Hon gör egna program tillsammans med Hilde Emberland med ”Tyd tiden” som tema. Programmet ”Bønn i natten” planeras komma lite längre fram. I det inbjuds tittarna att vara med och be om väckelse och reformation över Norge och Skandinavien. Fokus i programmet kommer att bli tillbedjan och lovprisning. Elisabeth är också koordinator på Kanal 10 Norge.
Elisabeth är född och uppvuxen i ett kristet hem, men hon hade aldrig haft någon egen djupare relation med Jesus. Men en allmän Gudstro hade hon, så ofta bad hon till Gud om hjälp och ledning.

Placerade Gud i förarsätet
Hennes mans bortgång blev dock inledningen på en process i hennes liv.
– Tidigare hade jag suttit i förarsätet och Gud i baksätet. Nu bytte vi plats. Han tog över ratten i mitt liv.
Första julen som ensamstående mamma med två barn, var lindrigt uttryckt tuff.

– Men mitt i allt det mörka kände jag ändå hur Gud bar mig och gav mig kraft.
Sorgen, saknaden och smärtan efter hennes man ledde till att Elisabeth gick in i väggen året därpå. En dag, i sitt svåra tillstånd, läste Elisabeth Bibeln från Jesaja 41:10 om att inte frukta för något, eftersom Herren är med oss alltid.
– Tyvärr var jag så upptagen av mig själv och med min egen sorg så jag kunde inte ta emot av det Bibelordet då.

Gud talade genom TV:n
Dagen efter tittade Elisabeth på ett förbönsprogram på TV som leddes av Evangeliesenteret.
Då sade programledaren ungefär så här ”Innan vi går vidare i programmet har jag ett personligt budskap från Herren till en kvinna som tittar. Du sitter med två små barn. Du tror på Jesus men ditt liv är väldigt svart, svårt och tufft just nu. Du ser ingen utväg. Men jag har en hälsning från Jesus till dig just nu från Jesaja 41:10:
Frukta inte på måndag
ty jag är med dig på tisdag
se dig inte ängsligt om på onsdag
ty jag är din Gud på torsdag
jag styrker dig på fredag
jag hjälper dig på lördag
jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand på söndag.

– När jag läste detta så bara slog det in i mitt liv som en bomb. Gud talade så tydligt till mig, jag kände en så stark Gudsnärvaro där jag satt ensam framför teven. Jag upplevde rent fysiskt Guds omsorg och kraft. Jesus var i rummet och en underbar läkedomsprocess tog fart. Från den dagen har det gått åt rätt håll i mitt liv.
Någon månad senare fick Elisabeth berätta om detta på kristen TV, Evangeliesenterets TVkanal. Där och då lade Gud ner en eld i hennes hjärta om att nå människor med evangeliet om Jesus via TV.

Arg på barnen
Elisabeth fick under åren som följde lära sig att verkligen tro och lita på Guds Ord. Att inte låta sitt liv styras av sina egna tankar och svåra omständigheter, utan av vad Gud säger och vill. Detta har lett till en successiv upprättelse i hennes liv.
– Tidigare kunde jag bli arg när jag såg barnens sorg över att deras pappa inte längre fanns. När de tog fram bilder och videos med honom, så mådde jag dåligt och hamnade i en inre konflikt eftersom jag inte ville att barnen skulle bli påverkade av min ilska.

Ilskan försvann i dopet
Ett viktigt steg i helandeprocessen var när Elisabeth lät döpa sig i vatten.
– När jag bad Gud hjälpa mig med ilskan över min mans död upplevde jag hur Gud kallade mig att möta Jesus i dopet. Bibelns ord om att vi skall begrava det gamla livet i dopet, dö med Kristus och uppstå med Honom till ett nytt liv blev så starkt för mig. När vi tar Gud på allvar och går in i denna förbundshandling, då tar också han oss på allvar. Detta blev starten för mig på ett helt nytt liv med Jesus och den Helige Ande.

– När jag gick ner i vattnet sa jag till Herren att nu vill jag att du tar bort min ilska och vrede, att det får begravas i dopet, och att du ger mig ett nytt sinne. Det fantastiska inträffade att det fungerade. Jag blev totalt befriad från allt det gamla.
Från den stunden kunde Elisabeth samtala med barnen om deras pappa, titta på foton och minnas allt det fina de fick vara med om tillsammans med honom.
– Det gick inte längre sönder inom mig, ilskan och vreden var borta.

Jesus som arbetsgivare
Under en av dagarna när Elisabeths man var saknad fick hon ett ord från sin mamma, hämtat från Matteus Evangelium: Var inte bekymrad för något....
– Då trodde jag att allt skulle gå bra, att de skulle hitta min man levande. Men det blev inte så. Ändå kan jag så här i efterhand säga att jag har inte behövt bekymra mig. Jesus har fört mig igenom. Visst har det varit tufft, men Jesus är starkare än allt annat. Han har visat mig att när jag väljer att ha hans Ord som standard i mitt liv, istället för mina egna tankar och bekymmer, så vill varje berg som reser sig bli till jämn mark. Gud har aldrig lovat oss ett liv utan prövningar och motgångar, men Han har lovat att vara med oss igenom dem!
Elisabeths liv har fått en helt annan mening. Jesus har blivit hennes arbetsgivare och hon har fått vara med om mycket spännande och härligt.

– Nya vägar till att tjäna Gud har öppnats och jag har fått vara en välsignelse för människor jag möter. Genom mitt eget helande kan nu Gud använda mina egna svarta erfarenheter till helande och styrka för andra. Livet är härligt!


Text & Foto: Tomas Ander. Med tillstånd av tidningen Inblick.

INBLICK är nyhetstidningen som beskriver omgivningen utifrån den lilla människans perspektiv. Med tyngd i kristna opinionsfrågor och tydligt ställningstagande för "dessa mina minsta" förmedlas nyhetsreportage med socialt fokus. I varje veckas tidning finns dessutom flera härliga reportage om vad Jesus gör i vanliga människors vardag. Kommer ut på torsdagar. Innehåller utförlig TV-bilaga från Kanal 10 och Kanal 10 Norge.