Mose ville hitta fel i Bibeln

v.37 Mose - ARTIKEL
Trots sin muslimska bakgrund hamnar Broder Mose av en tillfällighet i en kyrka. Han bestämmer sig för att bevisa att Bibeln är falsk, men upptäcker istället att det är hans eget liv som har brister. Att konvertera till kristendomen skulle innebära att han blir förkastad av familjen, men när Mose märker att kristendomen inte handlar om ritualer utan om en Gud som aktivt griper in i människors liv, väljer han ändå att ta steget.

När Mose kommer till Sverige är han varken flykting eller har arbetstillstånd och det blir svårt att hitta en plats att bo på. En natt när han inte har någonstans att sova, är han ute och går i Stockholm och möter en kvinna. Hon tipsar om en adress på gamla Brogatan där han kan få logi.

–Jag ringer på och fast det inte finns plats får jag komma in ändå.
Morgonen efter får Mose kontakt med en marockan som talar arabiska. Mannen förklarar att Mose hamnat i en Maranatha-församling.
– Jag fick en kalldusch! Jag hade aldrig tänkt sätta mina fötter i en kyrka. Jag var inte praktiserande muslim, men stolt muslim, och kände mig lurad för jag hade inte sett något kors utanför.
Att marockanen är kristen blir nästa chock.
– Det känns som om jag står framför den största förrädaren, som svikit både sitt land och sin kultur, och jag skäller ut honom efter noter.

Bibeln en förfalskning
Marockanen säger att Mose borde läsa Bibeln själv för att förstå vad Jesus gjort för människan.
– Det är väl religiös stolthet och kanske panik och rädsla, men jag känner att jag vill visa att det finns fel i Bibeln. Fast jag vet egentligen inte vilka fel jag ska söka efter.
Mose får en Bibel på arabiska och läser intensivt.
– Jag hittar inga fel, men evangelium hittar fel i mig. Och jag fascineras mer och mer av Jesus som person.

Marockanen svarar på många av Moses frågor och på kvällarna har församlingen Bibelstudier. Intresset för den kristna tron växer.
– I Bibeln finns hela berättelserna om Mose, Josef och andra som bara nämns i Koranen.
Mose får också höra narkomaner och kriminella vittna om hur Jesus förvandlat deras liv. Det går upp för honom att kristendomens Gud inte bara är ritualer utan en Gud som griper in i människors liv.

– Det är som en revolution för mig. Efter två, tre veckor känner jag att jag antingen måste besluta mig för att stanna kvar och ta emot Jesus – med de stora konsekvenser det innebär – eller gå därifrån.

Lyfts av Guds kraft
En kväll på ett möte bjuder pastorn fram människor för att ta emot Jesus i sina liv.
– Jag har svårt att förklara det, men jag känner hur en kraft lyfter mig. Plötsligt ser jag att jag är där framme och böjer mina knän.
Mose ber till Gud och tar emot Jesus i sitt hjärta. Han tackar Gud, på arabiska. Då kommer pastor Arne fram och säger att det är viktigt att Mose tackar Jesus och inte bara Gud.

– Jag försöker, men jag kan inte. Det är stopp både i hjärta och tunga.
De kristna runtomkring börjar be för Mose och kampen släpper. Han börjar tacka Jesus.
– Det känns som om jag förflyttar mig till en helt annan plats. Det är någonting som bryts och jag uppfylls av en sådan Gudomlig kärlek och frihet. Jag vet att min synd är förlåten.

Mose kan inte hålla glädjetårarna tillbaka.
– Jag gråter för första gången i mitt vuxna liv. Det är en sådan befrielse! Och det blir en massa tårar.
Med dopet blir det en lite annan upplevelse.
– Det är inte bara befriande utan också ett allvar. Jag känner att dörren bakom mig som varit halvöppen nu stängs helt. Nu finns det bara en väg och det är framåt.

Förrädare
Moses liv tar en 180-gradig vändning och han känner att om han inte berättar om det för sin familj är han en förrädare.

– Men om jag berättar det för familjen kommer de kalla mig förrädare.
Mose ber mycket och upplever att Gud uppmuntrar honom att skriva ett brev och berätta.
– Det slår ner som en bomb i min familj! Min pappa anklagar min mamma för att hon fött honom en sådan hemsk son, och han kastar ut henne. Också mina syskon får lida.

Förlorad heder
Mose berättar om det sociala tryck som finns i den muslimska kulturen, ett tryck som kan vara svårt för svenskar att förstå.
– Min far som är respekterad förlorar sin heder i samhället. Att göra fel när det gäller religion är mycket skamligt och det är ett fruktansvärt socialt tryck man lever under.
Familjen och släktingarna börjar skriva brev med hot och tillrättavisningar, men Broder Mose överger inte sin tro. Släkten klipper till slut banden helt, i sju år. En kusin som är på resa i Tyskland blir den som till slut bryter tystnaden.

– Han vet inte var jag bor och har inget telefonnummer, men känner väldigt starkt att han ska åka och träffa mig i Stockholm.
När kusinen stiger av på centralstationen hör han hur några män talar arabiska. Han går fram och frågar om de känner Mose.
– De förklarar att den enda Mose de känner till brukar stå på Hötorget och tala om Messias, och håller till i en kyrka på Gamla Brogatan.

Murar bryts ner
Kusinen får se det nya liv Mose lever och när han reser hem lägger han till rätta många missförstånd och fördomar. En tid senare ska en av Broder Moses bröder gifta sig och Mose blir inbjuden att komma.

– Jag åker dit och min familj och min släkt tar emot mig. Många fördomar bryts ner.
Efter en tid flyttar Broder Mose och hans familj dit och Mose arbetar för Sida. Samtidigt knyter han kontakter med kristna i landet.
– Det var en tuff tid med kontakter med polisen och mycket konfrontation. Efter tio år flyttade vi tillbaka till Sverige igen.

Förstå muslimer
Idag håller Broder Mose seminarier och undervisar i Bibelskolor och i församlingar. För sin egen skull har han studerat islam, dess kultur och historia.
Han menar att kristna ofta misslyckas med att nå fram till muslimer på grund av okunskap.

– Först behöver man förstå muslimerna. Sen behöver man älska dem för att sedan kunna vittna för dem. Det händer att människor börjar i fel ände och börjar vittna utan att älska dem och utan att förstå dem, och då går det helt snett.
Broder Mose spelar också in TV-program som sänds över arabisktalande TV-stationer som når ut till 400 miljoner muslimer.


Text & Foto: Elisabeth Landin. Med tillstånd av tidningen Inblick.

INBLICK är nyhetstidningen som beskriver omgivningen utifrån den lilla människans perspektiv. Med tyngd i kristna opinionsfrågor och tydligt ställningstagande för "dessa mina minsta" förmedlas nyhetsreportage med socialt fokus. I varje veckas tidning finns dessutom flera härliga reportage om vad Jesus gör i vanliga människors vardag. Kommer ut på torsdagar. Innehåller utförlig TV-bilaga från Kanal 10 och Kanal 10 Norge.