Johanneskyrkan har öppna dörrar mot framtiden

Per-Eive640
Johanneskyrkan Kornhill i Halmstad bildades den 31 augusti 1988 av nio personer. Idag räknar man till 170 vuxna medlemmar.

Johanneskyrkan är en dynamisk och växande församling med en annorlunda profil. Grundare och initiativtagare till Johanneskyrkan Kornhill är prästen Per-Eive Berndtsson.
2007 köpte församlingen före detta äldreboendet Kornhill på 6 500 kvadratmeter innehållande bland annat 140 rum. Där är man nu i full färd med att bygga en modern kyrka. Församlingen har redan bygglov på en tillbyggnad på 3 500 kvadratmeter som bland annat skall innehålla en kyrksal med läktare för totalt 800 personer.

Inspiration från keltiska kyrkan
Denna moderna kyrka hämtar sin främsta inspiration från den keltiska kyrkan, som växte fram redan under 400-talet på Irland. Som de keltiska klostren vill man att Johanneskyrkan Kornhill skall vara ett nav med ekrar som sträcker sig ut till människorna i omgivningen. De keltiska klostren var en öppen gemenskap med en stark inre kärna. De byggdes som en del i en missionsstrategi, för att påverka och förändra samhället. Inte för att isolera sig och stänga världen ute.

Växande EFS-församling
Det är fascinerande att sitta ner och samtala med Per-Eive Berndtsson. En man med en tydlig apostolisk tjänst, med fötterna på jorden.
Per-Eive är uppvuxen på Källö-Knippla i Göteborgs skärgård. Redan hans farfar var med och startade EFS-föreningen på ön. 17 år gammal tar Per-Eive beslutet att följa Jesus.
Efter något år blir han ungdomsledare i EFS Göteborg. Han går en ungdomsledarutbildning i Södertälje och flyttar sedan till Kalmar, där han stannar i tio år och med tiden blir ungdomspastor.
Under åren där hände väldigt mycket i församlingen, medlemsantalet fördubblades, en ny kyrka byggdes. I Vasakyrkan, som den nya kyrkan kom att heta, startades bland annat ett starkt växande barn- och ungdomsarbete. Fredagsdraget blev ett begrepp, vars idé spred sig till över 30 platser runt om i Sverige. Massor av barn och tonåringar samlades varje fredag till samlingar med undervisning, lovsång och karismatik.

Nio personer startar nytt

– Efter åtta och ett halvt år i Kalmar fick jag i mars månad 1987 ett tilltal från Herren om att flytta till en större stad på Västkusten och där bilda en ny EFS-församling. Under ett års tid bad jag till Gud om ledning. Efter det året ringde en kvinna och sa att Metodistkyrkan i Halmstad stod tom. Hon tyckte att jag skulle flytta dit och starta nytt.
EFS-distriktet i Västsverige hade inga pengar till vare sig kyrkköp eller pastorslön, men under våren blev ändå ett antal människor övertygade om att det låg i Herrens vilja att en församling skulle startas. Pastorslönen lovade en privatperson stå för under det första året och Metodistkyrkan fick man tillfälligt hyra. Med nio medlemmar i matrikeln höll de sin första gudstjänst söndagen den andra oktober 1988.

Ekonomiskt mirakel
– Den 16 november samma år tog vi trossteget att köpa Metodistkyrkan för 500 000 kronor. Vi hade då 1 000 kronor i församlingskassan! Kvällen före det att den halva miljonen skulle betalas hade hela summan kommit in. För oss var det ett ekonomiskt mirakel.
Johanneskyrkan har allt sedan starten haft en utpräglad karismatisk profil. Den har varit banbrytande när det gäller den moderna lovsångens plats i gudstjänsten. De har också sedan starten poängterat den lilla gruppens betydelse. Idag har man mellan 20 och 25 grupper som möts i olika hem varje vecka.
I takt med att församlingen växte behövde man större lokaler. Tillbyggnaden av Johanneskyrkan i centrala Halmstad stod klar 1995. År 2001 var gudstjänsterna fullsatta på söndagarna. Man började då söka efter större lokal. I juni månad 2007 tillträdde församlingen äldreboendet Kornhill.
I samband med flytten ändrades församlingens namn till Johanneskyrkan Kornhill. Nu hade man äntligen fått en plats med möjligheter att förverkliga de drömmar och visioner man burit på – ett keltiskt ”kloster” med öppna dörrar som sträcker sig ut mot omgivningen.

Många nationaliteter
– Den övergripande drömmen med Kornhill är att det skall vara en plats där vanliga människor får en ny chans till ett nytt liv. Där människor får nya visioner och drömmar. En plats där man finner sig själv och sina gåvor. En plats där man kan kommer tillbaka i livet.
– Idag är vi en församling på närmare 200 medlemmar med många olika nationaliteter. Dessutom är det ytterligare cirka 150 personer i olika åldrar som regelbundet besöker våra gudstjänster.

Centrum för studier
Per-Eive berättar inspirerat om visionen för Kornhill. De keltiska klostren var centrum för bildning och studier, men också en plats dit fattiga och utslagna kom för att få hjälp. Man tränades i hantverk och man fick skolundervisning.
– Vi har sedan fem år tillbaka en tvåårig bibelskola i samarbete med Hjälmareds folkhögskola. Det andra året har en speciell inriktning på ledarskap. Vi har också en kurs som heter Personlighetens upprättelse. Drygt 1000 personer har gått den sedan starten för 14 år sedan. Varje år arrangerar också församlingen en Ppskkonferens med upp till 900 personer på de starkt karismatiska kvällsmötena.

Människor blir upprättade
– Det fantastiska är att visionen med Kornhill fungerar. Vi har redan fått många vittnesbörd om hur människor blivit upprättade, helade och omvända bara genom att bo i huset. Just nu har vi över 40 personer som bor på Kornhill. Dessutom hyr vi ut 24 rum till kommunen som använder dem för vårdtagare som behöver social rehabilitering. I liten skala har vi också en rehabverksamhet för att hjälpa långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa och förtidspensionärer att komma tillbaka till samhället. Detta är något vi vill utöka mycket mer.
Klostren fungerade som gemenskaper där man delade livet med varandra och såg till hela människans behov. Bön och engagemang i människors nöd var djupt sammanvävda med varandra. Att skilja på personlig tro och ett socialt engagemang var helt otänkbart.
– Genom att man byggde dessa andliga kulturcentra på plats efter plats, genomsyrades det keltiska samhället sakta men säkert av kristendomen. Det Sverige behöver är inte i första hand stora kyrkokomplex som är som andliga reservat, där människor i församlingen bränner ut sig på att betjäna de redan troende. Nej! Vi behöver istället en keltisk kristendom, uppdaterad för vår tid, dit människor från det omgivande samhället kan komma för att bli betjänade. Där de får smaka på bredden i evangeliet om Jesus Kristus.
Efter två timmars rundvandring och samtal är intervjutiden över. Per-Eive tar sin cykel och trampar hemåt. Jag sätter mig i bilen med destination Hässleholm, fylld med många nya intryck och tankar. Väl hemma börjar jag omedelbart läsa Per-Eives senaste bok ”Vindarna från väster – lärdomar från den keltiska kyrkan”, utgiven på förlaget Logos media. Den borde bli en bästsäljare bland Sveriges kristna.


Text & Foto: Tomas Ander. Med tillstånd av tidningen Inblick.

INBLICK är nyhetstidningen som beskriver omgivningen utifrån den lilla människans perspektiv. Med tyngd i kristna opinionsfrågor och tydligt ställningstagande för "dessa mina minsta" förmedlas nyhetsreportage med socialt fokus. I varje veckas tidning finns dessutom flera härliga reportage om vad Jesus gör i vanliga människors vardag. Kommer ut på torsdagar. Innehåller utförlig TV-bilaga från Kanal 10 och Kanal 10 Norge.