Jag vill följa Jesus. Hur börjar jag?

168

Del 1 – Att följa Jesus är att bli en lärjunge Kristofer delar från sina egna erfarenheter och undervisar om 3 saker som visar på att vi följer Jesus.
1. En Jesu lärjunge är född på nytt
2. En Jesu lärjunge är döpt i vatten och den Helige Ande
3. En Jesu lärjunge är klädd med kraft av den Helige Ande

- Erbjudande från Jesus.se! -