Varför dog Jesus på korset?

Jesu död på korset är enligt kristen tro en av de absolut viktigaste händelserna i världshistorien. Jesus själv sa att han kommit ”för att ge sitt liv till lösen för många” (Markus 10:45), och han beskrivs som ”Guds lamm som tar bort världens synd” (Johannes 1:29). Jesu död var en offerdöd för mänsklighetens synd, och ”i honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder” (Efesierbrevet 1:7). Genom Jesu död menar vi kristna att vi får en försonad relation med Gud själv.

Hur vet vi att Jesus verkligen stod upp ifrån det döda?

Det mest anmärkningsvärda tecknet på att Jesus är den han gör anspråk på att göra, nämligen Guds Son, är hans uppståndelse från de döda (Romarbrevet 1:4). Detta är en fråga som har med sig väldiga konsekvenser: Hände det verkligen? Är uppståndelseberättelsen bara den mänskliga förhoppningen på "det vanliga trista slutet på mänskligt liv?"

Hur stämmer vetenskapen med Jesu Kristi under?

Vi vet att vetenskapen är beroende av observation och upprepning. Under sådana som inkarnationen (Kristi jungfrufödelse) och uppståndelsen, är till själva sin natur icke upprepade händelser. Ingen kan upprepa dessa händelser i något laboratorium. Följaktligen, kan inte vetenskapen vara domaren och juryn till om, eller inte, dessa händelser inträffade. Den vetenskapliga metoden är användbar för att studera naturen men inte det som står över naturen. Precis som fotbollsstjärnor talar utanför sitt expertisområde när de uppträder på TV och förklarar vilken rakapparat du ska köpa, så talar vetenskapsmän utanför sitt område när de talar om teologiska ämnen som uppståndelsen.

I själva verket finns det goda argument till varför vi kan tro på de under som beskrivs i Bibeln.