Kristina kom i tjänst för Gud

v9 - Kristina Artikel
I snart 15 år har Kristina Boström bott i en lägenhet på Hannahuset i Gamleby. – Jag har fått börja ett helt nytt liv, och jag har fått växa andligt. Det förvånar mig att inte fler hittar hit.

Kristina Boström är född i Hälsingland, på en gammal bondgård från 1600-talet, och har sedan bott i Gävle under en stor del av livet.

– Jag jobbade i affär i många år, men läste sedan vidare och började arbeta på kontor.
Efter pensioneringen flyttade Kristina och hennes man till Lofsdalen, där de hade en sportstuga. Men efter bara ett år dog hennes man.
– Jag bodde ensam i huset i sju år. Sedan såg jag en annons om Hannahuset, och om äldre i tjänst för Gud. Jag upplevde hur Gud sa till mig att det här ska du göra, du ska flytta och komma in i en bönetjänst.

1995 flyttade Kristina 75 mil från Härjedalen till Småland.
– Det var en upplevelse som tog hela mig, det går inte att förklara. Jag gick med i församlingen och 1996-1997 gick jag bibelskolan. Det var helt fantastiskt. Jag fick växa andligt, och uppleva den helige Ande på nytt, så starkt.

Bön tre gånger per dag
På Hannahuset är det bön tre gånger om dagen, och Kristina är ofta med.
– Vi ber för böneämnen som kommit till församlingen, men också för Sverige och för mission. Och för alla de verksamheter som församlingen driver. Ofta får vi bönesvar. Människor som vi bett för har blivit friska. Jag minns till exempel en man som skulle operera lungorna, han blev helt frisk, berättar Kristina.
Varje vecka blir det undervisning tillsammans med Bibelskolan, och när församlingen har möte ordnas kyrkskjuts till kyrkan.

– Jag är så välsignad. Jag får möta Gud hela tiden och jag har det så bra. Det förundrar mig att inte fler hittar hit.
Kristina tror att många äldre sitter hemma och känner sig ensamma.
– Men det finns hur mycket som helst att engagera sig i, arbetet för Gud tar aldrig slut.
– Jag ägnar mycket tid i bön, förbönstjänsten är viktig och jag tycker om att be för sjuka. Sedan har jag också blivit en andlig mormor och förebedjare för flera av ungdomarna i bibelskolan.

– Jag känner att det är Gud som har kallat mig hit, och så har jag den Helige Ande som hjälpare – det är det viktigaste för mig, säger Kristina Boström.


Vård, omsorg och bön i”mirakelhuset”

På Hannahuset kombineras vård och omsorg med tjänst för Gud.

– Jag ser det som ett mirakelhus. Det är fantastiskt att få jobba i ett stort bönesvar. Här går man i ständig Gudsnärvaro, säger föreståndaren Birgitta Björkman.
När Hannahuset invigdes 1995 var visionen att skapa ett servicehus, där de boende kan fortsätta att vara i tjänst för Gud, även om de kommit upp en bit i ålder.
– Jag gillar visionen. Det är en djärv vision, men djärvt vågat är hälften vunnet. Jag tycker om att församlingen engagerar sig i samhällets behov, säger Daniel Guldsten. Han flyttade från Trollhättan till Gamleby och en lägenhet i Hannahuset för fem år sedan.

– Jag har arbetat på Volvo Aero i 35 år. Efter pensionen bodde jag och min hustru kvar i staden, men via vår dotter fick vi höra talas om Hannahuset i Gamleby.
När Daniel blev änkeman funderade han mer och mer på att flytta, och för fem år sedan blev planerna verklighet.

– Jag kände inte en människa här, men ändå flyttade jag. Och för fyra år sedan, när jag fyllt 80, gick jag på Bibelskolan. Det ångrar jag inte på.
Daniel växte upp med kristna föräldrar, men när en väckelse drog fram 1951 fick han själv också uppleva tron på allvar.
– Jag har varit med i olika sammanhang och fått se mycket genom årens lopp. Jag är en soldat i Herrens armé, och vill vara öppen och tillgänglig för Herren.

Ett hus präglat av bön
I Hannahuset finns 33 lägenheter. Det finns också en restaurang som många av Gamlebys pensionärer använder för att äta lunch.
– Många pensionärer säger att det är tryggt att gå hit och äta, och de boende brukar berätta att de känner sig trygga här, säger Birgitta Björkman.

– Huset präglas av mycket bön, och jag tror att det innebär att Gud håller sin hand över huset, att vi har ett beskydd. Ibland känns det som om hela huset är fyllt av änglar.
Hannahuset har en kristen profil. Här finns kristna tidningar och möjlighet att se kristen TV via Kanal 10. Personalen är kristen och det finns kristna samlingar och aktiviteter. Men huset är givetvis öppet för alla.

– Bönen och de andra kristna samlingarna är frivilliga. Vi har boende med olika bakgrund, många är troende men inte alla. Det spelar ingen roll. Alla är välkomna, säger Birgitta och berättar om människor som haft en liten Gudstro när de flyttat hit, men som under tiden här fått se sin tro växa.


Text & Foto: Eva Ruderstam. Med tillstånd av tidningen Inblick.

INBLICK är nyhetstidningen som beskriver omgivningen utifrån den lilla människans perspektiv. Med tyngd i kristna opinionsfrågor och tydligt ställningstagande för "dessa mina minsta" förmedlas nyhetsreportage med socialt fokus. I varje veckas tidning finns dessutom flera härliga reportage om vad Jesus gör i vanliga människors vardag. Kommer ut på torsdagar. Innehåller utförlig TV-bilaga från Kanal 10 och Kanal 10 Norge.