Anders kombinerar skapelsetro och vetenskap

v.40 Anders ARTIKEL
Att kunna tro på Bibelns skapelseberättelse är viktigt för naturvetaren Anders Gärdeborn. Han är en av Sveriges främsta experter på biblisk skapelsetro och intelligent design, och han ser ingen motsättning mellan vetenskap och kristen tro.

– Jag är 100-procent vetenskapsman och samtidigt skapelsetroende.
Anders Gärdeborn har alltid varit intresserad av naturvetenskap och har bland annat studerat till naturvetare på Kungliga Tekniska Högskolan.
När han blev kristen 1975 hade han en helt annan syn på hur jorden kom till än han har idag.

– Evolutionsteorin gav mig en hel del skavsår i början. Jag ville tro på Bibeln, men jag visste inte hur jag som naturvetare skulle kunna lita helt och fullt på Bibelns skapelseberättelse. Mest hängde jag upp mig på fossilen i berget. Jag tyckte att den bevisade evolutionen.

Tro och förnuft
Två år senare fick Anders höra den kristna förklaringen till den fossila ordningen, om hur syndafloden påverkade naturen.
– Det är en förklaring utifrån Bibelns ord, och den är så mycket bättre än evolutionsteorin. Polletten trillade ner, och jag kunde även tro på Bibelns första kapitel. Skapelsetron är en grund för hela Bibeln.

I Sverige finns Genesis, en allkristen förening för Biblisk skapelsetro, som startade för drygt 30 år sedan. Anders sökte upp föreningen och började gå på deras konferenser. Så småningom kom han med i styrelsen där han även en tid var ordförande.
För Anders är det viktigt att kristen tro går att kombinera med förnuftet.

– Många tror att tro och vetande står på kollisionskurs med varandra, men så är det inte. Tvärtom så kompletterar Bibeltro och vetenskap varandra väldigt bra. Jag ifrågasätter inte vetenskapen. Den är inte någon konkurrent till Bibeln. Däremot ifrågasätter jag evolutionsläran. Det är en teori som har stora svagheter.

Största lögnen i västvärlden
– Jag tror att evolutionsläran är en av de största lögnerna i västvärlden. Den är allmänt vedertagen och har nästan blivit som en religion.

Anders Gärdeborn berättar att det finns mycket vetenskap som talar emot evolutionsteorin.
– Många tror att vi är emot evolutionsläran bara för att Bibeln lär något annat. Men även om man inte skulle tro på Bibeln så finns det många argument emot evolutionsläran. Ett argument är designargumentet. Man hittar mer och mer design i naturen, som inte kan ha uppkommit av sig själv. Man ser också att det liv som finns är uppdelat i grupper, som människor, apor och katter. Om utvecklingsteorin skulle stämma borde man hitta sekvenser, mellanting, mellan de olika grupperna.

Rent vetenskapligt finns det inte så mycket stöd för den Bibliska skapelseveckan, eftersom mycket som skedde då var underverk som per definition ligger utanför vetenskapens område. Däremot finns det mycket vetenskapligt stöd för syndafloden och händelserna omkring den.

– Min egen teori är att de sex första dagarna var ett enda stort underverk. Men på den sjunde dagen vilade Gud, och då tror jag att naturlagarna satte igång.

Bibel och natur vittnar om Gud
Anders Gärdeborn berättar att många kristna inte vågar ta i de här frågorna. De skiljer tro och vetenskap åt, och vill inte befatta sig med vetenskap.
– Men det är fel. Gud har gett oss Bibeln, men han har också gett oss naturen, och båda vittnar om Gud. Bibeln och vetenskapen pratar samma språk och det är fel att skilja dem åt.

Anders är medveten om att skapelsefrågan inte är den viktigaste frågan för en kristen. Viktigast av allt är att ha en relation med Jesus.
– Men det är ändå viktigt för en kristen att tro på skapelsen, för det sätter allt i sitt sammanhang.
Anders går så långt att han faktiskt anser det vara omöjligt att tro på Jesus utan att också tro på skapelsen.

– Evangeliet har ingen grund om man inte omfattar Bibelns första kapitel. Enligt evolutionen är döden något naturligt och nödvändigt för att naturen ska kunna gå framåt. Om det skulle stämma så skulle döden vara Guds mening, då skulle det vara Guds önskan att de svaga skulle dö för att utvecklingen skulle gå framåt. Men det stämmer inte med den Gud som Bibeln visar. Enligt Bibeln är döden en katastrof, absolut inte något som skaparen hade tänkt sig. Om Gud skulle ha använt evolutionen för att skapa, så rycker det undan benen för evangeliet, där Jesus kom för att rädda oss från döden.

Intelligent skapelsetro
Anders har skrivit en bok som heter Intelligent Skapelsetro som både starkt ifrågasätter evolutionsteorin och som lyfter fram Gud som världens skapare. Boken som kom ut 2007 har blivit så uppskattad att den nu kommit ut i en ny omarbetad upplaga.
– Intelligent skapelsetro är en blandning av två begrepp – Biblisk skapelsetro och intelligent design. Intelligent design, som blivit mycket uppmärksammat på sista tiden, är ingen kristen rörelse, utan det handlar om att med vetenskapliga metoder visa att det finns en intelligent design bakom livet och naturen.

– Vetenskapligt kan du visa att det finns en intelligens som ligger bakom, men du kan inte visa vem. Men vem det är, det kan du läsa i Bibeln.

Motarbetad, inte ignorerad
Anders skriver också debattartiklar och är ute och föreläser på olika håll.
– Förr fick jag ofta komma till skolor, men tyvärr har det blivit mindre och mindre. Frågan har blivit så infekterad. Humanisterna och ateisterna säger att skapelsetro är ovetenskapligt och så vill de inte ha in sådana inslag i skolan. Och det har samhället gått på.

När Anders började debattera om skapelsetro, blev han ofta ignorerad.
– Idag blir jag motarbetad istället. Men det ser jag som ett steg framåt – ett klart lyft.
Genom åren har han fått ta emot mycket kritik för sina åsikter.
– Det är tufft många gånger. Det kan vara okej när ateisterna eller humanisterna kritiserar mina tankegångar. Men ibland kommer kritiken från de kristna, och då känns det inte bra.


Text & Foto: Eva Ruderstam. Med tillstånd av tidningen Inblick.

INBLICK är nyhetstidningen som beskriver omgivningen utifrån den lilla människans perspektiv. Med tyngd i kristna opinionsfrågor och tydligt ställningstagande för "dessa mina minsta" förmedlas nyhetsreportage med socialt fokus. I varje veckas tidning finns dessutom flera härliga reportage om vad Jesus gör i vanliga människors vardag. Kommer ut på torsdagar. Innehåller utförlig TV-bilaga från Kanal 10 och Kanal 10 Norge.