Pelle Hörnmark: "Jag känner mig privilegierad"

v.26 Pelle - ARTIKEL
När Pelle Hörnmark, ledare för svenska pingströrelsen (Pingst FFS), ser på Sverige menar han att det behövs flera förändringar, inte minst fler pionjärer.

– En ung generation har en naturligare förmåga att fånga tidsandan, att nå och kommunicera med sin tid. Det finns en genombrottskraft i en yngre generation. Pionjärerna är lättare att finna bland dem.

Vi möts en tisdagsmorgon till gemensam frukost på Mc Donalds i Värnamo. Dagen är fulltecknad, men frukost skall ju även en upptagen samfundsledare inta.
Pelle tillträdde som ledare för Pingst Fria Församlingar i Samverkan (Pingst FFS) i oktober månad 2008. Hans tillträde har inneburit en remarkabel nystart.
Från att tidigare varit en ofta ängslig, otrygg och identitetslös rörelse, andas den idag förväntan, hopp och framtidstro.

Pingstpastorerna och fotfolket möter nu framtiden i enhet, med raka ryggar och i ödmjuk stolthet. Devisen ”Rätt man på rätt plats i rätt tid”, beskriver på ett bra sätt Pelle Hörnmarks två första år som Föreståndare för svensk Pingströrelse.
– Jag känner mig privilegierad och glad över förtroendet som visats mig. Dörrarna står på vid gavel samtidigt som utmaningarna är många. Jag tror att vi tillsammans är redo för betydande förändringar och förnyelse.

Ödmjukt ledarskap
Pelle menar att ett modernt ledarskap är ett tydligt och visionärt ledarskap. Men han betonar att tydlighet inte är detsamma som auktoritärt.
– Vi behöver män och kvinnor som i ödmjuk tydlighet, med ett lyssnande sinne, tar ledaransvar i våra församlingar. Människor som tjänar utifrån förtroende och integritet, genomskinliga och uppriktiga.

– Jag tror inte att det bara finns en Biblisk modell för ledarskap. Jag ser i Bibeln många olika modeller, men kanske mer situationsanpassade än statiska. Pastorerna och församlingsledarna är inte till för att klia folket i öronen. De står ytterst ansvariga inför Gud. Gud ser när ingen annan ser.
Pelle konstaterar att det är svårt att vara ledare idag. Det ställs ofta orimligt höga förväntningar och krav på pastorer och ledare. Samtidigt är ett bra ledarskap avgörande för en församling.

Unga behövs
Att lyfta fram ett ungt ledarskap ser Pelle som viktigt för svensk pingströrelse.
– En ung generation har en naturligare förmåga att fånga tidsandan, att nå och kommunicera med sin tid. Givetvis är det inte bara en åldersfråga. Unga till sinnet är också många äldre, men jag ser ett stort behov av att släppa fram yngre ledare.
– Det finns en genombrottskraft i en yngre generation. Det står i första Johannesbrevet om de unga att de ”har besegrat den onde”. Svensk Pingströrelse behöver pionjärer idag, och de är lättare att finna i en yngre generation.

Kvinnofrågan okomplicerad
När det gäller kvinnans tjänst är den frågan ganska okomplicerad för Pelle. Han menar att vi får aldrig begränsa någon på grund av hans eller hennes kön.
– Jag ser skapelsen som återupprättad i Kristus. Hierarkierna är återställda. Gud gav ansvaret för Skapelsen till både mannen och kvinnan enligt 1 Mosebok. I Nya Testamentet står det tydligt att det inte längre handlar om man eller kvinna. Nu handlar det istället om gåvor och utrustning, om den inre längtan som människan bär på, om den personliga kallelsen som blir synlig för omgivningen, och bekräftad, oberoende av kön.
Pelle fanns med i processen när efterträdaren till honom utsågs i Jönköpings Pingstförsamling. Församlingen valde i stor enhet Chatrine Carlsson som ny Föreståndare, men fokus var inte på om Chatrine var man eller kvinna. Fokus var på lämplighet, utrustning och förtroende.

Ekumenik genom relationer
Vad det gäller ekumenik så anser Pelle Hörnmark att vi inte har nåt val, att gemenskap inom Guds familj är anbefallt i Bibeln. – Guds folk hör ihop, oberoende av samfunds- eller kyrkotillhörighet.
Men Pelle Hörnmark tror att den bästa formen av ekumenik växer fram utifrån relationer.
– Organiserad ekumenik blir ofta kyrkopolitik. Vi behöver stor ödmjukhet inför varandras särdrag.

Äktenskapsfrågan en vattendelare
– Den stora vattendelaren inom svensk kristenhet går vid Bibelsynen och som en följd av den äktenskapsfrågan.
Pelle Hörnmark tror mycket på strategiska allianser och ett större nätverkande för att nå gemensamma mål.
– Det är uppdraget vi skall ge vår kraft åt, inte åt svåra organisatoriska sammanslagningar som suger musten ur oss.
Som positiva exempel på bra nätverkande ser han evangelisationskampanjen ”Ditt viktigaste val” som flera kyrkor och samfund nu engagerar sig i inför valet i höst.

– Också den gemensamma pastorsutbildning som vi nu tagit beslut om tillsammans med EFK och Alliansmissionen.
Den dryga timman är över. Pelle hastar vidare. Ett antal pensionerade pingstpastorer väntar på honom i Pingstkyrkan Arken i Värnamo.


Text & Foto: Tomas Ander. Med tillstånd av tidningen Inblick.

INBLICK är nyhetstidningen som beskriver omgivningen utifrån den lilla människans perspektiv. Med tyngd i kristna opinionsfrågor och tydligt ställningstagande för "dessa mina minsta" förmedlas nyhetsreportage med socialt fokus. I varje veckas tidning finns dessutom flera härliga reportage om vad Jesus gör i vanliga människors vardag. Kommer ut på torsdagar. Innehåller utförlig TV-bilaga från Kanal 10 och Kanal 10 Norge.