Holländaren som vill manifestera Jesus i Sverige

v.17 Holländaren - OVERVIEW
Tjebbo van den Eijkof brinner för att lyfta fram Jesus i Sverige. Han har gått med ett kors från Treriksröset till Smygehuk och han är en av initiativtagarna till Jesusmanifestationen.

– Jag är en envis holländare som verkligen tror att Gud ska göra något i Sverige.
När Tjebbo flyttade till Sverige med fru och barn 1984 tänkte han sig att stanna i ett år. Men han stannade i Sverige, och efter tre år blev han nationell ledare för UMU i Sverige.

– Med uppdraget följde ett ansvar, att be för Sverige. Jag var ju holländare, men nu hade jag fått ett ansvar att be för landet, och det tog jag på allvar. Jag tror att bön är en nyckel för att nå Sverige med Guds ord.

Treriksröset till Smygehuk
1991 fick Tjebbo en vision, att bära ett kors genom hela Sverige och på allvar be för landet. Visionen utgick från orden i Första Mosebok 13:17 ”Vandra genom landet i hela dess längd och bredd, ty åt dig skall jag ge det.”
1996 fick Birger Skoglund höra ett ord från Gud om att han har tänt en eld som brinner från Treriksröset i norr till Smygehuk i söder samt från Göteborg i väster till Stockholm i öster.

– Jag bestämde mig för att gå just så, och sommaren 2000 vandrade jag genom Sverige med korset.
Tjebbo var inte ensam i sin vandring. Han hade sällskap av en amerikan, en egyptier och en engelsman. Vandringen var på 2 650 kilometer och tog drygt tre månader. Med sig hade vandrarna ett kors som var tre och en halv meter långt.

– Det roliga var att ingen av oss fyra var svensk, men alla hade vi en vision att be för Sverige.

Altare av sju stenar
– Vi hade en följebil och turades om att gå med korset. Varje dag gick vi mellan klockan 9 och 17. Vi hade hjul på korset och kuddar på axlarna så att vi kunde dra korset med oss. Varje dag avslutades med att vi byggde ett litet altare av sju stenar, och så tackade och lovsjöng vi Jesus.

Under vandringen fick Tjebbo upptäcka Sverige på allvar.
– Det var fantastiskt vackert. Folk var öppna och vi blev väl mottagna överallt. Samtidigt upplevde vi en kamp. Vi märkte att många kristna inte längre bad för sitt land, och att det fanns en uppgivenhet i en del församlingar. Det kändes som att vi kristna hade tappat en del av vårt inflytande i landet, och det behövde vi få tillbaka.

Sju varv runt Statshuset
När vandringen tog slut fortsatte Tjebbo att be om en strategi för hur vi som kristna kan återta landet för Jesus. Tillsammans med Helen Sjöberg åkte han till Stockholms 25 kommuner för att göra bönevandringar runt kommunhusen. De åkte också till Statshuset som de symboliskt bönevandrade runt sju varv.
Häromåret träffades Tjebbo van den Eijkof, Helen Sjöberg och Stanley Sjöberg för att be tillsammans.

– Var för sig fick vi ett ord från Gud – what is your pride/vad är din stolthet? Vi upplevde att vi som kristna vill ha vår stolthet i Gud. Det bönemötet blev upptakten till den första Jesusmanifestationen som hölls nio månader senare och samlade 12 000 människor som tillsammans sjöng, bad och upphöjde Gud.

Be för sitt landskap
Inför årets Jesusmanifestation den 22 maj har Tjebbo gjort en ny resa runt landet – med bil – och besökt alla Sveriges landskap för att informera om Jesusmanifestationen, men också inspirera kristna att be för sitt land och för sitt landskap.
– Den här gången upplever jag att det finns en längtan efter mer av Gud, och en vilja att be för sitt land och sin landsdel, och det gör mig så glad.

– Jag tror att Gud har stora saker på gång i Sverige, och som kristna behöver vi arbeta tillsammans för att lyfta upp Jesus i Sverige, säger Tjebbo van den Eijkof.


Text & Foto: Eva Ruderstam. Med tillstånd av tidningen Inblick.

INBLICK är nyhetstidningen som beskriver omgivningen utifrån den lilla människans perspektiv. Med tyngd i kristna opinionsfrågor och tydligt ställningstagande för "dessa mina minsta" förmedlas nyhetsreportage med socialt fokus. I varje veckas tidning finns dessutom flera härliga reportage om vad Jesus gör i vanliga människors vardag. Kommer ut på torsdagar. Innehåller utförlig TV-bilaga från Kanal 10 och Kanal 10 Norge.